Blíži sa záver obdobia počas, ktorého Slovenský vodohospodársky podnik umožňuje prechod cez hať vodnej nádrže Sĺňava. Vďaka ústretovosti správcu môžu obyvatelia i návštevníci prechádzať okolo celej nádrže po Kolookruhu od apríla do októbra. Tento víkend tak bude posledný v tomto roku, kedy si budete môcť užiť 12 km v celku. Predpoveď žiaľ nie je príliš priaznivá, ale ak máte chuť spraviť si jazdu, možno v sobotu vystihnete chvíľu dobrého počasia.

Haj je počas roka otvorená pre verejnosť od apríla do októbra. V októbri ju počas pracovných dní môžete využiť od 15:00 h do 18:00 h. Cez víkend je prístupná od 10:00 h do 18:00 h.

-red- Foto: -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972