Mesto Piešťany sa chystá doplatiť poslancom zastupiteľstva odmeny za rok 2018. Mali na ne nárok, ale vyplatené im neboli. Predžalobnou výzvou respektíve pokusom o mimosúdny zmier sa na primátora Jančoviča obrátil bývalý poslanec Michal Hynek.

V zmysle zásad odmeňovania poslancov má Mesto Piešťany prerozdeliť zostatok položky odmeny poslancov na konci roka, podľa účasti na rokovaniach mestskej rady, zastupiteľstva či sobášoch. V zmysle zákona poslancom prislúcha za celý rok maximálne jeden mesačný plat primátora. 

Začiatkom júna sa na primátora Petra Jančoviča obrátil niekdajší poslanec a viceprimátor Michal Hynek s predžalobnou výzvou, respektíve pokusom o mimosúdny zmier. Výzvou žiadal uhradenie nevyplatenej odmeny za rok 2018 v lehote 5 dní. V opačnom prípade chcel podať žalobu o zaplatenie odmeny spolu s príslušenstvom. Mesto Piešťany reagovalo žiadosťou o predĺženie lehoty do 20. júna.

Podľa informácie pre súčasných poslancov M. Hynek reagoval 10. júna zaslaním ďalšej výzvy – návrh na vydanie platobného rozkazu s tým, že v lehote do 2 dní vyzýva na úhradu nevyplatenej odmeny. Ak sa tak nestane mienil 13. júna podať návrh na vydanie platobného rozkazu s úrokmi z omeškania a trovami konania. Podľa vyjadrenia úradníkov 13. júna pozvali M. Hyneka na mestský úrad, kde mu vysvetlili, že potrebujú viac času. Dôvodom je preverenie prihlásenia do sociálnej a zdravotnej poisťovne, pretože ide o odmeny za rok 2018 a niektorí poslanci už nemajú k mestu žiaden vzťah. Taktiež  je potrebné sumu odmien dostať do rozpočtu.

Návrh smerujúci do zastupiteľstva hovorí, že  sa má v sumáre 21 poslancom doplatiť 10 418 eur. Každému poslancovi pripadne iná čiastka na základe jeho účasti na rokovaniach, ale i na základe toho, koľko mu zostáva do maximálneho ročného stropu. Niektorí členovia MsZ z minulého roka teda dostanú len pár eur, u iných to môže byť niekoľko stoviek.

-th- Zdroj: www.piestany.sk Foto: -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972