Connect with us

Aktuality

Bývalý prednosta Strapatý reaguje na uzavretie MŠ Ružová: „Hon na bosorky sa skončil 7. decembra 2018“

Published

on

Vážené dámy, vážení páni, dovoľte aby som sa vyjadril aj k správe, ktorá bola zverejnená v posledných dňoch na web sídle mesta Piešťany. Ide o správu: Mesto Piešťany sa ako zriaďovateľ rozhodlo dočasne zatvoriť MŠ Ružová, nakoľko užívanie budovy materskej školy bolo povolené bývalým vedením radnice bez riadnej kolaudácie a nasledovne o článok v Piešťanskom týždni s názvom Tamajka pustil deti do škôlky, ktorá je pre ne nebezpečná, do ktorého primátor Mgr. Peter Jančovič, PhD uviedol, citujem: „Až v tej chvíli som sa dozvedel od úradníkov, že škôlka nie je po rekonštrukcii skolaudovaná, ale aj napriek tomu Miloš Tamajka osobne s vtedajším prednostom mestského úradu Eduardom Strapatým dali riaditeľke pokyn, aby do objektu na Ružovej ulici nasťahovali deti. A popritom škôlka mala problémy od úplného začiatku“.

Na ozrejmenie iba to, že za užívanie stavby na predmetný účel zodpovedá riaditeľka MŠ. Ale to by v tejto veci nebolo až také dôležité. Možno pre lepší prehľad by som Vám ozrejmil zopár informácií. Riaditeľka MŠ Ružová pani Eva Macánková sa rozhodla, že od určitej fázy dokončovania stavebných prác projektu rekonštrukcie MŠ Ružová bude stavba realizovaná za čiastočnej prevádzky MŠ, čo mala vopred odkomunikované s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave a samozrejme aj s dodávateľom prác, ktorý s tým musel, súhlasiť. Toto rozhodnutie prijala pani riaditeľka Macánková nie na príkaz primátora alebo prednostu MsÚ, ale v dobrom úmysle z vlastnej iniciatívy, a to z dôvodu, aby mohli deti z MŠ Ružová čím skôr navštevovať svoju MŠ. O tomto rozhodnutí informovala aj primátora mesta a vedenie MsÚ.

Primátor ako štatutár mesta a riaditeľka MŠ ako zodpovedná osoba za prevádzku škôlky prevzali na seba zodpovednosť za tento stav s tým, že dodávateľ urýchlene a bez väčších porúch ukončí realizáciu diela a stavba bude ako celok odovzdaná k užívaniu a následne skolaudovaná. Do toho vstúpili voľby do samosprávnych orgánov 2018. V súvislosti s touto problematikou je potrebné podotknúť, že už v tomto období spolu s predvolebnými aktivitami, a hlavne s verejnou prezentáciou predbežných výsledkov volieb prichádzali aj signály, že mesto Vrbové ukončí činnosť stavebného úradu pre mesto Piešťany. Dodávateľ rekonštrukčných prác MŠ Ružová i napriek zmluvnému termínu stavebných prác jeden rok sa snažil dodržať sľub a stavbu urýchlene do zimy dokončiť. Začiatkom novembra stavbu protokolárne odovzdal mestu Piešťany.

10. novembra boli voľby a následne, oficiálne, Mesto Vrbové oznámilo, že so stavebným úradom pre mesto Piešťany ku koncu roku 2018 končí. Vzhľadom k tomu, že uvedené odovzdanie stavby sa uskutočnilo začiatkom novembra, kedy sa aj stal primátorom Mgr. Peter Jančovič, PhD., ktorý od 7. decembra pôsobí v úrade, je nemiestne rozprávať o tom, že užívanie budovy materskej školy bolo povolené bývalým vedením radnice bez riadnej kolaudácie. Za uvedené obdobie od 7. decembra 2018 mohla byť už škôlka skolaudovaná. Samozrejme, mohla, aj nemohla… Lebo v každom prípade by nebolo správne nezohľadniť problémy so stavebným úradom pre mesto Piešťany.

Avšak skresľovať informácie takýmto spôsobom a stále obviňovať bývalé vedenie mesta je nekorektné. Ako prednosta MsÚ uvedomujúc si vážnosť situácie som osobne na problematiku stavebného úradu pre mesto Piešťany novozvoleného primátora Mgr. Petra Jančoviča, PhD. na dvoch stretnutiach, ktoré som v období do prevzatia funkcie novozvoleným primátorom inicioval, upozorňoval. A upozorňoval som spolu so šiestimi vedúcimi oddelení služieb MsÚ, ktorí sa mnou iniciovaného prvého stretnutia s novozvoleným primátorom zúčastnili aj na ostatné, všetky dôležité skutočnosti.
Primátor je štatutár. Štatutár s obrovskou zodpovednosťou a v súčasnosti v Piešťanoch s nemalým, cca. 3800 EUR platom. Musí teda uvážiť, čo a ako bude robiť a akú zodpovednosť (starosti) na svoj chrbát prevezme. Preto aj táto funkcia v prevažnej časti samospráv na Slovensku nesie názov starosta. To na margo zastavenia činnosti MŠ.
Zastavenie činnosti je, samozrejme, rozhodnutím primátora mesta Mgr. Petra Jančoviča PhD., za ktoré nesie plnú zodpovednosť pred verejnosťou.

S pozdravom dňa 1.2. 2019
Eduard Strapatý

Ilustr. foto: www.piestany.sk

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články