Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. dodáva teplo do 16 000 domácností v Trnave, spravuje 6 600 bytov a 177 – tisíc m² nebytových priestorov. Rovnako realizuje energetické služby a údržbu mestských komunikácií v Trnave. Novou konateľkou za Mesto Trnava sa po výberovom konaní a schválení trnavským zastupiteľstvom stala Eva Kolláriková, ktorá viedla do minuloročného decembra Bytový podnik Piešťany. V decembri 2016 ju z tohto postu odvolal piešťanský primátor Miloš Tamajka.

V spoločnosti STEFE Trnava má Mesto Trnava 50 % podiel. Konateľmi spoločnosti sú Ing. Ondrej Borguľa a Ing. Ľubomír Krajčovič ako zástupca mesta. Ten sa rozhodol ukončiť pracovný pomer a odísť do starobného dôchodku ku koncu tohto roka. Po dohode spoločníkov Mesta Trnava a STEFE SK, a.s., Banská Bystrica, bolo dohodnuté vypísanie výberového konania na funkcia konateľa a súčasne generálneho riaditeľa spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. Výberová komisia bola vytvorená z predstaviteľov mesta a zástupcov všetkých politických strán. Členmi boli tiež Ondrej Borguľa, predseda predstavenstva spoločnosti STEFE SK, a.s. a súčasný konateľ STEFE Trnava Ľubomír Krajčovič.

Výberové konanie na sa uskutočnilo dňa 16. júna a zúčastnilo sa 23 uchádzačov, z ktorých boli do užšieho výberu posunutí štyria. Víťazného uchádzača podľa správy pre poslancov MsZ Trnava nebolo možné akceptovať pre neprijateľné finančné požiadavky. Vypísané bolo teda druhé výberové konanie, ktoré sa uskutočnilo 11. septembra. Z prihlásených 56 uchádzačov komisia vybrala šesť do užšieho výberu. Toho sa zúčastnili štyria uchádzači (dvaja sa vzdali účasti), z ktorých výberová komisia vyhodnotila ako víťaza JUDr. Ing. Evu Kollárikovú, PhD., MBA. Podľa vyjadrenia výberovej komisie splnila všetky očakávané predpoklady pre vykonávanie funkcie konateľky a generálnej riaditeľky a jej finančné požiadavky boli akceptovateľné. Trnavské mestské zastupiteľstvo ju do funkcie na návrh primátora Petra Bročku schválilo na svojom zasadnutí v utorok 10. októbra.
-th- Zdroj: Mesto Trnava

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972