Burčiak sa bude predávať skôr, výrobcovia dostali výnimku

Burčiak sa bude predávať skôr, výrobcovia dostali výnimku

3. augusta 2018 Off Od PNky.sk

Nadpriemerné slnečné počasie a teplo tento rok spôsobili, že hrozno dozrieva skôr a skôr bude aj obľúbený rozkvasený hroznový mušt – burčiak. Podľa zákona je možný jeho predaj od 15. augusta, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tento rok udelilo výnimku a povolilo predaj burčiaku už od 6. augusta 2018. Výnimka sa vzťahuje len na burčiak z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenska.

.

„Klimatické zmeny majú za dôsledok stále častejšie sa vyskytujúce problémy v poľnohospodárstve, na ktoré je potrebné hľadať riešenia. Tento rok bol nadpriemerne teplý a slnečný, čo významne ovplyvnilo aj vinohradníctvo a vinárstvo. Tento rok dozrieva hrozno o desať až štrnásť dní skôr a tak aj obľúbený burčiak bude skôr. Keďže zákon o vinohradníctve a vinárstve stanovuje, že burčiak sa môže predávať najskôr od 15. augusta, rozhodli sme sa udeliť výnimku a jeho predaj bude možný už od 6. augusta,“ vysvetľuje Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Výnimku zo zákona o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z.z. na povolenie skoršieho predaja burčiaku v roku 2018 už od 6. augusta udelilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe žiadosti Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Svoju žiadosť zdôvodnili tým, že rok 2018 bol klimaticky nadpriemerne teplý v období vegetácie, čo sa odráža aj na skoršom dozrievaní viniča hroznorodého. Výnimka sa vzťahuje na predaj burčiaku vyrobeného výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej republiky v roku 2018. Predajca je povinný v mieste predaja viditeľne na výveske burčiak označiť pojmom ‘Burčiak‘ a uviesť údaj o výrobcovi,“ spresňuje Štefan Ryba, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Čo je burčiak?

Burčiak je druh alkoholického nápoja, ktorý sa uvádza ako „rozkvasený, teplý a žltkavo sfarbený rozkvasený hroznový mušt, obsahujúci 4-6% objemu alkoholu.“ Jeho výroba je významne závislá od chuti výrobcu a druhu hrozna. Jeho predaj reguluje zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve. Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi v období od 15. augusta do 31. decembra kalendárneho roka zberu hrozna, z ktorého je vyrobený. Fixný termín predaja burčiaku stanovil štát po tom, ako opakovane dochádzalo k podvodom pri predaji burčiaku. Špekulujúci výrobcovia totiž zbierali nedostatočne zrelé hrozno, ktoré neobsahovalo dosť cukru a tak ho umelo ho dosladzovali. Zákon považuje 15. august za dátum, kedy je už väčšina hroznovej úrody dozretá, a teda aj dosť sladká na spracovanie.

TS MPaRV SR Ilustračné foto: Tomáš Hudcovič