Pandémia otriasa celým svetom, no aj napriek tomu veľké podujatia ako Medzinárodné letecké dni SIAF či Festival letectva Piešťany pracujú na tom, aby nesklamali svojich fanúšikov a otvorili brány letísk.

Slovenská letecká agentúra Banská Bystrica je organizátorom a zároveň lídrom na Slovensku v organizácii leteckých podujatí a hoci uplynulé mesiace, v súvislosti s pandémiou Covid-19, neprajú hromadným podujatiam, celý tím aj napriek tomu naplno pracuje a pripravuje pre svojich fanúšikov letecké dni, pod názvom Airshow Slovakia 2021. Spadá tam niekoľko podujatí, no najväčším lákadlom sú určite Medzinárodné dni SIAF 2021 a Festival letectva Piešťany 2021.

„Na rok 2021 sme pripravili AEOROSALÓN Piešťany, kde chceme dať priestor tým, ktorí majú chuť vystaviť a ponúknuť služby v oblasti letectva, leteckého školstva, vzdelávania či výroby lietadiel. Tento priestor ponúkame na letisku Piešťany zdarma. Ďalším jedinečným podujatím v premiére je NIGHT AIRSHOW, kde ponúkneme laserovú a pyrotechnickú šou počas noci, s tým, že efekty budú odpaľované z lietadiel. Tieto dve akcie budú v rámci Festivalu letectva Piešťany 7.-9. mája 2021, ktorým si pripomenieme oficiálne oslavy konca II. Svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom,” vymenúva riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa s tým, že Festival letectva výrazne podporuje aj samotné mesto Piešťany či Trnavský samosprávny kraj.

Ak bude pandemická situácia zlá, festival preložia

„Samozrejme ako organizátor počítame aj s tým, že v prípade zlej pandemickej situácii v máji, presunieme Festival letectva Piešťany na iný termín,” upresňuje.

Pri organizácii takýchto veľkých leteckých podujatí nie je možné celý proces kvôli pandémii zastaviť, pretože si to vyžaduje denno-dennú komunikáciu nielen so slovenskou stranou, ale aj so zahraničím.

„Naše aktivity presahujú niekoľkonásobne hranice našej krajiny, keďže MLD SIAF organizujeme v celosvetovom meradle a Festival letectva Piešťany v rámci celej Európy,” poodhaľuje riaditeľ široký záber aktivít s tým, že kvôli MLD SIAF prebieha aj aktívna komunikácia so Spojenými štátmi americkými a Ministerstvo obrany po svojej linke komunikuje s jednotlivými partnermi štátov NATO.

„Prvý letecký deň organizovaný na Slovensku sa datuje rokom 1914 a uskutočnil sa práve v Piešťanoch. Toto mesto má obrovskú leteckú históriu a aj samotné piešťanské letisko má výborné podmienky na organizáciu podujatia tohto tipu. Samozrejme má isté obmedzenia, konkrétne hovorím o dráhe, preto sa tam dajú usporiadať menšie, no o to kvalitnejšie letecké dni,“ vymenúva riaditeľ Festivalu letectva Piešťany Hubert Štoksa.

Zdroj: festivallestectva.sk Ilustr. foto: Festival letectva, -th-

About PNKY_1

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972