Nedávno sa na webovej stránke mesta Piešťany objavil článok s titulkom „O rozpočte na budúci rok rozhodujú aj občania“ a vyjadreniami primátora Miloša Tamajku, že budúcoročný rozpočet bude participatívny. Príspevok zaujal aj poslancov, a tak sa o ňom diskutovalo i na zastupiteľstve. Hlavná otázka znela, či vedenie mesta vie, čo je to participatívny rozpočet. Druhá otázka bola, či vôbec bude rozpočet, keďže iné mestá majú rozpočty už schválené a v Piešťanoch je to prísne utajovaný dokument, ktorý zatiaľ nikto z členov komisií a poslancov nevidel.

IMG_3239_resizePoslanci sa od apríla dožadujú účasti na tvorbe rozpočtu, zatiaľ sa však zdá, že márne. Podľa vyjadrenia na webovej stránke Mesta Piešťany malo vedenie mesta s poslancami, ktorí budú dokument schvaľovať, ohľadom prípravy rozpočtu zatiaľ jedno pracovné stretnutie. Primátor sa podľa správy však rozhodol do tvorby tohto dokumentu zapojiť aj širokú verejnosť. Absolvoval stretnutie so seniormi a v najbližších dňoch ho čaká rokovanie so zástupcami občianskych združení a podnikateľmi. „Pracujeme na tom, aby bol rozpočet na budúci rok participatívny. Chcem, aby o určitom vyčlenenom objeme finančných prostriedkov rozhodovali občania. Oni sami si určia, čo z týchto peňazí mesto zafinancuje,“ vyjadril sa Miloš Tamajka.

Podľa poslancov sa za vyjadreniami o participatívnom rozpočte skrýva snaha vedenia mesta kamuflovať neschopnosť pripraviť normálny rozpočet. Na poslednom zastupiteľstve dostali prísľub, že materiál bude k dispozícii v pondelok 30. novembra.

„Budúcoročný rozpočet tak ako ho pripravuje vedenie mesta určite nebude participatívny. To, že sa primátor stretne s obyvateľmi a dá na web anketu, ešte neznamená participatívnosť. Pravidlá tvorby participatívneho rozpočtu sú jasne dané. Obyvatelia vyberajú z množiny konkrétnych projektov, kde sa rozhoduje o využití dopredu stanovenej časti rozpočtu o objeme 1 až 15-tich percent celkového objemu,“ vysvetľuje poslanec MsZ Peter Tremboš. Podľa neho tvorba a príprava participatívneho rozpočtu trvá približne rok a má päť základných fáz.  Prvou je prijatie dokumentu, v ktorom sú definované hlavné charakteristiky a pravidlá procesu tvorby participatívneho rozpočtu. V ňom sa rieši tiež postup tvorby a spôsob zapojenia jednotlivých komunít a segmentov obyvateľstva. Nasleduje verejná diskusia, pri ktorej sa tvoria návrhy „čo, kde a ako“. Potom príde na rad  technická analýza, teda odborné posúdenie verejnosťou navrhovaných projektov, spracovanie finančného a časového plánu. Verejnosť je následne opäť zapojená do voľby návrhov, kedy vyberá medzi navrhovanými projektmi a stanovuje ich prioritu. Poslednou časťou je realizácia vybraných návrhov.

Podstatou participatívneho rozpočtu je, aby obyvatelia, ktorí platia dane rozhodli o ich využití. Obyvatelia tak získavajú kontrolu nad verejnými výdavkami. Dôležitou súčasťou je, že komunita diskutuje o miestnych potrebách a vytvára návrhy na projekty, ktoré ich majú naplniť. Vo finále verejnosť hlasuje o tom, na ktorý projekt budú v rozpočte vyčlenené prostriedky.

Podľa vyjadrenia poslanca Jozefa Malíka poslanecký klub Spoločne pre Piešťany chystá na decembrové rokovanie zastupiteľstva potrebné kroky tak, aby rozpočet v roku 2017 mohol byť regulérne označený ako participatívny.

-th-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972