Connect with us

Aktuality

Bratislavská zrejme zostane bez stromov, ohrozovali by plynovod

Published

on

Bratislavská cesta, na ktorej koncom marca kvôli rekonštrukcii plynovodu vyrúbali niekoľko desiatok stromov, zrejme zostane bez náhradnej výsadby. Stromy sa totiž nachádzali v ochrannom bezpečnostnom pásme plynových rozvodov, a tak za ich výrub distribučná spoločnosť nielenže nemusela zaplatiť správny poplatok, ale nemá ani povinnosť nahradiť ich novými drevinami. Aj tie by totiž podľa kompetentných mohli znamenať pre túto lokalitu bezpečnostné riziko. Plynári okrem toho upozorňujú, že plynovod bol na ulici zavedený skôr, ako tu vysadili stromy.

IMG_4798Hoci podľa povolenia na rozkopávku, ktoré mesto vydalo 25. marca tohto roku, mala SPP distribúcia predchádzať poškodeniu a ničeniu drevín, Bratislavská cesta i tak prišla o všetky stromy. Hovorkyňa mesta Eva Bereczová uvádza, že realizátor podľa §47 ods. 4 písm. d) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nemusel požiadať o výrub drevín, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov. “Takýmto predpisom je aj zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike. Nakoľko nemusí byť vydané rozhodnutie – súhlas na výrub drevín, nie je ani povinnosť vykonania náhradnej výsadby,“

Stanovisko potvrdili aj manažér externej komunikácie akciovej spoločnosti SPP – distribúcia Milan Vanga:„Zákon o ochrane prírody a krajiny v spojení so zákonom o energetike umožňuje prevádzkovateľovi distribučnej siete odstraňovať stromy a porasty, ktoré svojím koreňovým systémom ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť energetických zariadení a vytvárajú riziko bezprostredného ohrozenia zdravia a značnej škody na majetku. V súlade s platnou legislatívou nie je v týchto špecifických situáciách našou povinnosťou realizovať náhradnú výsadbu, resp. uhradiť spoločenskú hodnotu drevín. Navyše v predmetnej lokalite boli plynárenské zariadenia umiestnené ešte pred samotnou výsadbou.“

IMG_8419Tvrdí tiež, že SPP – distribúcia dbá na dodržiavanie zásad ochrany prírody a snaží sa nachádzať najvhodnejšie riešenia, ako výruby obmedzovať, prípadne čo najmenej zasiahnuť do terénneho vzhľadu dotknutých lokalít. Mesiac pred zásahom ešte komunikovali s vedením mesta. „V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou plynovodov na Bratislavskej ulici sa zástupcovia našej spoločnosti vo februári 2015 stretli na rokovaní so zástupcami MsÚ a OÚ v Piešťanoch, kde detailne vysvetlili riziká súvisiace s porastom v ochrannom pásme plynovodov a spôsob eliminácie týchto rizík,“ uviedol hovorca.

Podľa neho pri revíznych prácach ešte v roku 2013 pracovníci distribučnej spoločnosti plynární zistili, že v ochrannom pásme siete zemného plynu sa nachádzajú stromy, ktoré predstavujú riziko pre bezpečnosť plynovodov. „Na základe identifikácie, druhu dreviny a priradenej kritickej hodnoty hrúbky resp. obvodu kmeňa bola každá drevina individuálne vyšpecifikovaná a následne zaradená do skupiny rizikových drevín. Kritická hranica drevín v tomto prípade predstavovala neakceptovateľné riziko pre prevádzku dotknutých plynárenských zariadení, preto sme museli rozhodnúť o výrube, ktorý zrealizoval zmluvný dodávateľ,“ doplnil.

IMG_4803Bezpečnostné riziko podľa neho predstavujú najmä korene stromov, ktoré odtláčajú izoláciu potrubí, čím sa zvyšuje riziko havárie, ktorá môže spôsobiť prerušenie dodávky plynu alebo aj jeho únik, a tak ohroziť nielen majetok ale aj zdravie ľudí. „Vzhľadom na to, že podľa zákona zodpovedáme za spoľahlivosť a bezpečnosť distribučnej siete plynu, je našou povinnosťou odstraňovať všetky riziká ohrozenia bezpečnej prevádzky plynovodov. Rizikami boli v tomto prípade vysadené stromy v blízkosti plynovodov. Zároveň zdôrazňujeme aj nevyhnutnosť vytyčovania sietí pred každým zámerom novej výsadby,“ upozorňuje Milan Vanga.

-ad-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články