Kňaz Branislav Bukovský bol obľúbený aj u mnohých Piešťancov. Jeho náhla smrť prekvapila a zarmútila. Stalo sa to pred piatimi rokmi. Pri príležitosti výročia si na vzácneho človeka opäť spomenieme aj v Piešťanoch.

B. Bukovský zomrel počas lyžovačky vo Francúzsku v nedeľu 23. marca 2014 vo veku 46 rokov. V Piešťanoch pôsobil od svojej vysviacky v roku 1995. Zanietením a oddanosťou službe si získal najmä srdcia mladých, ktorí s ním aj po jeho odchode z Piešťan zostali v kontakte.

Spoločná spomienka sa uskutoční v sobotu 23. marca o 16:00 h v kostole sv. Štefana. Najskôr je naplánovaná sv. omša a po nej voľný program s malým občerstvením, fotkami, premietaním dokumentu zo života Braňa Bukovského. Rovnako sú pripravené aktivity pre celé rodiny.

Branislav Bukovský

sa narodil 13. februára 1968 v Trnave. Za Kristovho kňaza bol ordinovaný 10. júna 1995. Pôsobil ako kaplán vo farnostiach Piešťany, Bratislava – Blumentál i Bratislava – Sv. Alžbety. Ako administrátor slúžil od roku 1999 vo farnosti Veľké Ripňany. V roku 2001 bol menovaný za farára do farnosti Bratislava – Devín a od roku 2006 pôsobil ako farár vo farnosti Bratislava – Kráľovnej Rodiny. Pôsobil zároveň ako cirkevný sudca a dlhé roky sa podieľal na výrobe náboženských programov v RTVS. Branislav Bukovský bol aj členom Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. Zomrel náhle v nedeľu 23. marca 2014 vo veku 46 rokov vo Francúzsku.

-inf

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972