Aktualizované – V stredu 16. novembra sa uskutočnili dve pre záchranu piešťanského letiska dôležité stretnutia. Členovia Seniorského parlamentu Piešťany navštívili župana Tibora Mikuša. Do Piešťan zas podvečer prišiel poslanec z hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý sa podľa vlastných slov pokúsi zabrániť zrušeniu letiska na parlamentnej úrovni.

DSC_0467

Majetok piešťanského letiska je vyčíslený na 22 miliónov eur. Spoločnosť Letisko Piešťany, a. s. vytvorila za posledné roky dlh vo výške viac ako 1,7 milióna eur. Najväčší podiel, približne 608-tisíc eur, predstavujú nevyplatené odmeny členov dozornej rady a predstavenstva. Letisko dĺži členovi dozornej rady JUDr. Petrovi Sopkovi, Prima banke či Advokátskej kancelárii JUDr. Sopko & JUDr. Floriš & JUDr. Spál. V súčasnosti má spoločnosť 31 zamestnancov.

kollar (24)

Otvorený list akcionárom

Seniorský parlament minulý týždeň spracoval otvorený list, ktorý adresoval ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Arpádovi Ersékovi; predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Tiborovi Mikušovi, primátorovi mesta Piešťany Milošovi Tamajkovi a médiám. „V otvorenom liste vyjadrujeme znepokojenie nad stavom, v ktorom sa ocitla spoločnosť Letisko Piešťany, a.s. Spoločnosť je dlhodobo v červených číslach a z hľadiska ekonomického je vo veľmi obtiažnej situácii. Ďalej vyzývame akcionárov, aby riešili túto otázku. Bezprostredným dôvodom bolo, že na 29. novembra je pripravené valné zhromaždenie, ktoré by malo riešiť  situáciu vyhlásením likvidácie letiska. Po tomto právnom akte by nastali rôzne kroky vyplývajúce z legislatívy, ktoré by nakoniec viedli k zrušeniu spoločnosti a zastaveniu činnosti letiska,“ prezradil predseda Seniorského parlamentu Piešťany Štefan Škulec

kollar (6)

Petícia za zachovanie letiska

Diskusia sa preniesla na 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde vznikla myšlienka zorganizovať občiansku petíciu za zachovanie letiska. Petičné hárky je možné podpísať v čakárňach pred ambulanciami lekárov, na verejných priestranstvách pešej zóny či pred obchodnými a nákupnými strediskami. Ďalšou možnosťou je vyplnenie on-line formulára. „Nemáme presné čísla, ale máme už stovky podpisov. Myslím si, že petícia sa stretla s veľkým záujmom verejnosti. Ak to beriem nad rámec tejto kauzy, obyvateľstvo sa rozhodlo zasiahnuť do verejných vecí, vyjadriť svoj nesúhlas s vývojom a požadovať splnenie svojich predstáv,“ dodal Škulec. Odhaduje, že petícia potrvá ešte týždeň – termín ukončenia petície je totiž limitovaný dátumom vyššie spomínaného zasadania valného zhromaždenia, ktoré pripadá na 29. november.

kollar (2)

Návšteva najväčšieho akcionára

Členovia petičného výboru sa v dopoludňajších hodinách stretli s Tiborom Mikušom, predstaviteľom najväčšieho akcionára, ktorým je Trnavský samosprávny kraj s 59,31 percentami. „Pán župan zareagoval na náš list veľmi rýchlo. Oslovil nás, pozval nás a veľmi konzistentne s hlbokou odbornou znalosťou nám podal fakty a vysvetlil celú kauzu od minulosti až po súčasnosť. Hovorili sme, samozrejme, aj o tom, čo bude ďalej. Priznal sa, že je v tejto veci skeptický. Nevyjadril sa jednoznačne,” informoval novinárov Štefan Škulec. Napriek tomu, že kraj vlastní necelých 60 percent akcií, rozhodujúce slovo má ministerstvo dopravy zastupujúce štát.

graf_akcie

„Likvidovať či nelikvidovať spoločnosť je jedna otázka, ale aj keď sa prijme rozhodnutie o odsune likvidácie, je veľmi zložité hľadať ďalšie riešenie, pretože sa musí prijať mnoho opatrení najmä manažérskeho a finančného typu, aby boli zabezpečené prostriedky pre život letiska; musia sa vytvoriť podmienky, aby mohlo normálne hospodáriť. To je možno väčší problém ako samotné rozhodnutie,“ dodal Škulec.

kollar (11)Boris Kollár: Treba dostať letisko do reštrukturalizácie a nie do likvidácie

V rovnaký deň inicioval 1. viceprimátor Michal Hynek verejné stretnutie s poslancom Borisom Kollárom (Sme rodina). „Som presvedčený, že musíte urobiť všetko pre to, aby toto letisko neskrachovalo. Je to obrovská hodnota, je to bonus pre Piešťany a región. Treba dostať letisko do reštrukturalizácie a nie do likvidácie. Pokiaľ dnes zlikvidujete letisko, už ho nikdy nedostanete,“ povedal Boris Kollár.

kollar (14)

V pondelok 21. novembra bude Kollár ako predseda viesť rokovanie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorého by sa mali zúčastniť aj členovia rezortu dopravy. Diskutovať chce okrem iného práve o riešení bezútešnej situácie, v ktorej sa ocitlo piešťanské letisko. Podľa jeho slov je v súčasnosti mediálny tlak jediným prostriedkom, ktorý by mohol pomôcť vyriešiť problém v prospech Piešťan.

kollar (17)

„Zaznelo tu, že mesto Piešťany nespravilo žiadne kroky; mesto pritom spravilo niekoľko krokov. Ešte minulý rok mesto Piešťany predložilo na valné zhromaždenie návrhy svojich zástupcov do predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. Ako minoritný akcionár sa chceme z našej pozície zúčastňovať na riadení, ozdravení a kontrole spoločnosti – je dôležité, aby sme mali svojich zástupcov. Toto bolo odmietnuté. Naposledy 21. júna sme požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia s tým, aby sme rokovali o konsolidácii pohľadávok letiska a o tom, aby sa letisko dostalo či už do reštrukturalizácie, alebo iného systému, ktorým možno spoločnosť ozdraviť,“ vymenoval Hynek.

kollar (18)

Zástupkyňa zamestnancov Emília Magulová zdôraznila, že dlh spoločnosti každým dňom rastie. Prekáža jej nečinnosť vedenia spoločnosti: „Počas rokov, kedy bol pán župan predsedom predstavenstva, ani jeden krát neprišiel na letisko Piešťany s tým, že by oslovil zamestnancov letiska a povedal, aká je situácia v spoločnosti. Začiatkom novembra mal predseda dozornej rady Remo Cicutto prísť a diskutovať so zamestnancami, no pol hodinu predtým zavolal pánovi riaditeľovi Vargovi s tým, že na letisko nepríde,” povedala pani Magulová a dodala: „Oslovila som predsedu dozornej rady Rema Cicutta ako predsedu kontrolného orgánu s otázkou, čo spravil pre to, aby sa spoločnosť od roku 2007 nezadlžovala. Boli to vyhýbavé odpovede, lebo konkrétne mi nezodpovedal, či mu ako predsedovi dozornej rady neprekážalo, že tie odmeny sú také vysoké. Kladiem si otázku, či sú v súčasnej dobe ešte slušní ľudia.“

-vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972