Blíži sa termín deratizácie, povinnosti majú obyvatelia i podnikatelia

Blíži sa termín deratizácie, povinnosti majú obyvatelia i podnikatelia

16. marca 2017 Off Od PNky.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vydal 6. marca výzvu na vykonanie deratizácie. Mestá a obce sú povinné zabezpečiť zamedzenie vzniku, šíreniu a výskytu prenosných ochorení, teda vykonať deratizáciu v objektoch vo svojej správe. Termín na reguláciu živočíšnych škodcov je tento rok určený od 3. apríla do 14. mája. Povinnosti sa týkajú tiež právnických a fyzických osôb v objektoch určených na podnikanie, v pivničných priestoroch, v školských a zdravotníckych zariadeniach, v areáloch živočíšnej a potravinárskej výroby a na ďalších miestach. Viac informácií nájdete tu.

„Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom ľudských aglomerácií v jarných a jesenných mesiacoch. Dochádza k zamoreniu najmä suterénnych a pivničných priestorov objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, bytových a rodinných domov, potravinárskych výrobní, potravinárskych prevádzok, pri chovoch hospodárskych zvierat vo veľkochovoch i drobnochovoch, na skládkach komunálneho odpadu, v pivničných a suterénnych priestoroch bytových a polyfunkčných domov. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami – salmonelózami, leptospirózou a pod.,“ uvádza v odôvodnení Ľubica Kollárová regionálna hygienička.

Aktívny prístup a celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov a zabrániť ich migrácii zo zabezpečených objektov do tých, ktoré neboli deratizované.

-lt/Zdroj a foto: Mesto Piešťany-