Na Katarínku putovalo na Bielu nedeľu približne dvesto ľudí, čo je najviac v novodobej histórii pútí. Svätej omše v impozantných ruinách kostola sa zúčastnilo približne 500 ľudí. Celebroval ju pomocný biskup Jozef Haľko.

Bielonedeľná púť na Katarínku sa koná pravidelne od roku 1998 vždy týždeň po Veľkej noci, pričom nadväzuje na tradície historických pútí z 18. storočia. Tie organizoval trnavský biskup a podľa dochovaných záznamov sa ich v zúčastňovalo okolo päťtisíc veriacich, najmä z blízkych obcí a z okolia Trnavy. Novodobé púte sa teda počtom účastníkov tým z pred pár storočí zatiaľ nevyrovnajú, ale atmosférou určite áno.

Pútnikov čakalo na ceste z Bukovej na Katarínku niekoľko zastavení, v rámci ktorých sa dozvedeli o histórii miesta kam putujú, ale taktiež sa zahĺbili do rozjímania pri zamysleniach.

Najbližšie sa budete môcť zaujímavého stretnutia na Katarínke zúčastniť 25. mája, kedy sa zapojí do medzinárodného podujatia Noc kostolov.

Viac informácií nájdete na FB stránke Katarínka, alebo na webe www.katarinka.sk.

-th- Foto: FB Katarínka

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972