Slovenskí skauti priviezli v sobotu 16. decembra vo večerných hodinách na Slovensko Betlehemské svetlo, ktoré prevzali od rakúskych skautov počas slávnostnej ceremónie vo Viedni. Ešte v ten deň v noci odovzdali svetlo počas svätej omše v Zakopanom poľským skautom a dnes ho v Poprade prijal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. Svetlo bude aj vďaka slovenským skautom tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír.

V sobotu, 16. decembra, sa v rímskokatolíckom farskom kostole svätého Františka z Assisi vo Viedni uskutočnila ekumenická slávnosť, na ktorej rakúski skauti odovzdali Betlehemské svetlo členom európskych organizácií, medzi ktoré patrí aj Slovenský skauting. Od tej chvíle Betlehemské svetlo začína svoju púť do krajín celého sveta.

Vo nočných hodinách priniesli slovenskí skauti Betlehemské svetlo do Zakopaneho, kde ho zástupcovia Náčelníctva Slovenského skautingu a skauti zo Slovenska odovzdali na sv. omši poľským skautom. Svetlo sa bude šíriť cez celé Poľsko, pobaltské krajiny do Ruska a na ďalekú Sibír.

„Odovzdávanie Betlehemského svetla poľským skautom sa od vstupu Slovenska a Poľska do Európskej únie organizuje každoročne vždy na inej strane hranice. V minulom roku odovzdávali naši skauti svetlo vo Svite,“ povedal Marián Suvák, koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku.

V nedeľu, 17. decembra, krátko popoludní prijal Betlehemské svetlo prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. Plamienok Betlehemského svetla prevzal od skautskej delegácie na čele s náčelníkom Slovenského skautingu Petrom Linekom a koordinátorom Betlehemského svetla Mariánom Suvákom. Súčasťou delegácie boli skautky z Popradu, ktoré získali titul Družina roka 2017.Plamienok z Betlehema odovzdali skauti ľuďom počas slávnostnej svätej omše o 16.30 hodine v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa na Hlavnom námestí v Bratislave, kde bude rovnako ako vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc.

TS Betlehemské svetlo-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972