Tradičné pochovávanie basy na záver fašiangového obdobia sa v Piešťanoch uskutoční v utorok 28. februára. Plačky, farár, smrtka, šabľovníci a ďalší pozostalí sa postarajú o rozlúčku s basou, aby už v stredu mohol začať štyridsaťdňový pôst.
IMG_5333_resize-640x427[1]
Vlani basu v Piešťanoch pochovali folkloristi z Nadlíc. Tento rok Mestské kultúrne stredisko, ktoré je organizátorom podujatia, pozvalo folklórnu skupinu Podhoranka. Jej členovia sú z Kočína, Lančára a Šterús.

V utorok si podľa tradičných zvyklostí budete môcť naposledy zatancovať, dobre sa najesť a napiť, pred niekoľkotýždňovou dobou pôstu, ktorá je prípravou na sviatky Veľkej noci.

wth_20110308_2154[1]wth_20110308_2174[1]

Obdobie do polnoci pred Popolcovou stredou sa na Slovensku spájalo bujarými oslavami a časom radosti. Z Piešťan sa však podľa dostupných záznamov táto tradícia vytratila už v medzivojnovom období, kedy ľudia skôr uprednostňovali plesy a zábavy. Tie usporadúvali rôzne spolky aj pre menej majetných, plesová sezóna teda nebola výsadou príslušníkov vyššej triedy.

Pre obyvateľov starých Piešťan boli podľa záznamov Balneologického múzea v tej dobe typické zábavy „v šenku“. Ženy i muži oblečení v krojoch prinášali do hostincov vlastné víno, pálenku a samozrejme fašiangové dobroty – šišky, fánky, makovníky a orechovníky. Najväčšia zábava sa konala vždy v utorok pred Popolcovou stredou.

Pochovávanie basy sa uskutoční na Námestí slobody 28. februára o 16:00 h.

-red- Ilustračné foto: lt a ht

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972