Obec Banka oslavuje odlúčenie od Piešťan bohatým programom

Obec Banka oslavuje odlúčenie od Piešťan bohatým programom

31. júla 2015 Off Od PNky.sk

Obec Banka tento rok oslavuje 20. výročie odlúčenia od Piešťan a na nasledujúci víkend pripravila naozaj bohatý program. V sobotu 1. augusta čaká na návštevníkov futbalového štadiónu deň plný športu a hier, v nedeľu sa bude konať zábava na ľudovú nôtu. Nezávislosť Banky bola po referende vyhlásená 1. júla 1995.

Na deň plný športu a hier v sobotu je pripravená ukážka hasičskej techniky, policajných psovodov, futbalové zápasy žiakov proti rodičom a Mufuzy proti FC Havran. Okrem toho je pripravená lukostreľba, výstava hi1storických fotografií, fotoaparátov a kamier, historické vozidlá, skákací hrad či maľovanie na tvár a vystúpenie hudobnej skupiny Magic. V nedeľu podujatie pokračuje zábavou na ľudovú nôtu. Bude odslúžená Slávnostná svätá omša, ocenení občania obce, zberatelia predvedú svoje historické motocykle a do tanca bude hrať spevácka skupina Povoja a dychová hudba Bučkovanka.

Referendum o odčlenení obce sa konalo v máji roku 1994. Za vtedy hlasovalo 363 a proti bolo 289 občanov a po splnení podmienok vystupuje Banka od 1. júla 1995 ako samostatná. Prvým starostom sa stal Gašpar Haring, ktorý bol aj jedným z hlavných iniciátorov vyhlásenia referenda.

„My slobodný občania, využívajúc právo dané nám ústavou SR, v zmysle a súlade so zákonom o petičnom práve, obraciame sa na Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch so žiadosťou vo veci verejného záujmu, aby vyhlásilo hlasovanie obyvateľov časti Banka o návrhu na odčlenenie obce Banka od mesta Piešťany. Predmetom referenda bude otázka, či sú občania časti Banka za odčlenenie alebo proti odčleneniu. Obec Banka je obcou s vlastným katastrálnym územím. Obec nikdy nesplynula urbanisticky s mestom a do jej rozvoja neboli vložené také investície, od ktorých je závislé celé mesto. Obec Banka bude samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky. My, slobodní občania, touto petíciou chceme vyjadriť vôľu občanov SR žiť vo zvrchovanom, demokratickom a právnom štáte,“ znel text petície odovzdanej predstaviteľom mesta Piešťany 22. februára 1994.

11807408_10204042140406205_4578542501324025266_o

-lt-/foto: Tomáš Hudcovič