Obecné noviny v susednej Banke, ktoré vedú domáci nadšenci, zväčšili svoj formát, čo si však vyžaduje zvýšené náklady na tlač, preto sa rozhodli ísť cestou sponzoringu. Hľadajú donnora, ktorý by im pomohol uhrádzať výdavky na toner a spotrebu papiera. Noviny tlačia čiernobielo na tlačiarni na obecnom úrade raz mesačne v počte 900 kusov a obyvatelia ich dostávajú priamo do poštovej schránky. 

i_3908635Podľa šéfredaktora Bananského hlásnika by išlo približne o 80 € mesačne alebo by im sponzor mohol poskytnúť toner a papier bezplatne, či inak zabezpečiť vytlačenie novín. „Samozrejme, sponzor bude mať zverejnené logo v hlásniku a budú s ním prediskutované podmienky. Noviny sa tlačia čiernobielo, na obecnom úrade,“ uviedol šéfredaktor Viktor Vrábel s tým, že viac podrobností poskytnú možným záujemcom osobne alebo mailom na adrese: hlasnik@obecbanka.sk. „Obyvatelia nám posielajú príspevky čoraz častejšie, v obci sa stále niečo deje, o niektorých veciach sa veľmi skratkovito písať nedá – preto sme sa rozhodli zdvojnásobiť rozsah hlásnika.“ Po novom tak vychádza namiesto na štyroch na ôsmich stranách.

„Dedinská novinárčina“ jej tvorcov naozaj baví a snažia sa latku posúvať stále vyššie: „Aby to neboli klasické dedinské noviny, plné chvály, ale aby boli v rámci možností objektívne. Snívam o tom, že v budúcnosti sa nám podarí zaviesť kvalitnú farebnú tlač,“ vyznáva sa mladý šéfredaktor, ktorý zbieral skúsenosti aj v piešťanských médiách.

IMG_1110Obecné noviny vychádzajú raz mesačne a jeho kolektív tvorí trojčlenná redakčná rada: Eva Albertová, Katarína Menyhardt a Viktor Vrábel, ktorý je okrem šéfredaktora i grafikom. „ Takmer všetko od titulnej kresby, cez dizajn, fotky, hlavolamy, súťaž, kde každý mesiac firma alebo obyvatelia niečo zasponzorujú,  je naše vlastné, autorské, robené na mieru,“ dopĺňa V. Vrábel. Jednotlivé vydané čísla hlásnika sú tri dni po vytlačení dostupné aj na internete.

História bananského mesačníka sa začala písať vo februári 2003. Redakčná rada pracovala v zložení: Ján Benka, Helena Hrdinová, Terézia Janečková, Sylvia Molnárová, Dušan Slovák (grafik) a Michal Rusnák (od roku 2005). Koncom roka 2014 prešla kompletnou zmenou nielen redakcia, ale aj grafika novín. Od mája tohto roka vychádza mesačník Bananský hlásnik v 8-stranovom formáte a titulnú stranu zdobí kresba obyvateľky Banky Evy Jánoškovej.

-ad-, foto: Viktor Vrábel

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972