Žiaci ZŠ Banka zostali v stredu 9. marca po škole. So spolužiakmi a pani učiteľkami strávili v triedach Rozprávkovú noc. Literárno-zábavné podujatie, zamerané na čitateľskú gramotnosť, organizuje základná škola každoročne počas marca – mesiaca knihy. 

IMG_4192

 

Do tretieho ročníka podujatia boli zapojení všetci žiaci školy. „Podstata spočíva v tom, že na začiatku uvedieme konkrétnych spisovateľov a čo je typické pre bájky, a na základe toho, aby sme vedeli, či je spätná väzba, či vôbec deti počúvali, riešia úlohy v jednotlivých blokoch,“ prezradila riaditeľka školy Karin Kusovská.

Na základe zadaní mali žiaci vytvoriť bájku, ilustráciu, zodpovedať kvízové otázky a cibrili si aj pozornosť pri počúvaní s porozumením. Výsledky zapisovali pani učiteľky do rozprávkového pasu. Žiaci prvého stupňa vytvárali s pomocou pani učiteliek rekvizity pre krátke rozprávkové divadelné predstavenie.

IMG_4309

Po splnení úloh a vyhodnotení dostali deti odmenu a putovali do svojich tried, kde si čítali z rozprávkových knižiek alebo pozerali rozprávky. Nasledoval spánok na improvizovaných posteliach – na karimatkách, spacákoch či nafukovacích posteliach. Stodvadsať žiakov vrátane oboch prváckych tried strávilo Rozprávkovú noc v duchu zábavy a bez náznaku strachu.

-vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972