Kolektív autoriek projektu na obnovu parku pozýva obyvateľov Piešťan, zástupcov mesta aj odborníkov na verejnú komentovanú prechádzku parkom, kde chcú vysvetliť svoje návrhy a dôvody, k obnove parku. Prechádzka sa začína v sobotu 21. februára o 14,00 od kina Fontána.

mp-04-03-14-108026[1]

Návrh na obnovu piešťanského parku od autoriek Ivana Kučírková, Dominika Letková, Klára Nepustilová a Eva Teplická zvíťazil vo verejnej krajinno-architektonickej anonymnej súťaži, ktorá sa uskutočnila v roku 2012 a prvé kroky sa mali uskutočniť už v najbližšom období. Projekt však dostal generálnym zákazom výrubu drevín červenú. Riešiť regeneráciu parku komplexne je však podľa autoriek viac ako nutné. Krajinná architektka, spoluautorka projektu, Eva Teplická hovorí: „Musíme si uvedomiť, že mestský park nie je les. Je tu potrebná neustála plánovaná obnova, ktorá spočíva v zásahoch do stromového poschodia v podobe odstraňovania nevhodných drevín a následných výsadbách. V návrhu sa na výsadbu navrhuje viac stromov, ako sa odstraňuje.“

S cieľom oboznámiť verejnosť s detailmi projektu obnovy parku sa autorky rozhodli stretnúť sa s občanmi a vysvetliť zámery projektu všetkým, ktorých problematika zaujíma. Priamo v teréne vysvetlia dôležitosť a princípy plánovanej obnovy piešťanského mestského parku. Zároveň rady odpovedia na prípadné otázky.

Komentovaná prechádzka po parku s autorkami projektu sa uskutoční v sobotu 21.2.2015. Stretnutie pred kinom Fontána je naplánovaná na druhú hodinu poobede. Aby bola verejnosť viac informovaná, založili architektky aj facebookovú stránku Piešťanský park, ďalšie podrobnosti o projekte aj vyjadrenia odborníkov nájdete aj na novej webstránke www.piestanskypark.sk.

Zdroj: Tlačová správa podujatia

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972