Celoeurópska kampaň na podporu udržateľnej mestskej dopravy s názvom Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra. Ešte v roku 2000 bol vytvorený Deň bez áut, počas ktorého môžu európske mestá ukázať, že im starostlivosť o životné prostredie nie je ľahostajná. Vo štvrtok 22. septembra aj Piešťany obmedzia motorovú dopravu, aby podporili používanie udržateľnej mestskej mobility a pomohli vodičom uvedomiť si, ako veľmi vplýva výber vhodného dopravného prostriedku na našu prírodu a okolie. Mesto Piešťany v tento deň ponúka v spolupráci so spoločnosťou Arriva bezplatnú jazdu MHD.

Európsky týždeň mobility predstavuje príležitosť na objasnenie výziev, ktorým musia mestá každodenne čeliť. Je tiež dobrou príležitosťou pre samosprávy, aby prezentovali aspekty mobility a jej vplyv na kvalitu ovzdušia, a tiež hľadali riešenia na zníženie emisií. Vodičom zase pomáha uvedomiť si, že zmena správania a posun k udržateľnejšej doprave nie je niečo nereálne. Okrem toho dáva obyvateľom miest možnosť zamyslieť sa nad tým, že ak obmedzia používanie automobilov, určite znížia znečistenie, hluk, obmedzia počet dopravných nehôd i zdravotné problémy.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972