„Umiestnenie cyklistického pruhu do priestoru pešej zóny je nevhodné,“ myslí si piešťanský architekt, jeden z autorov jej riešenia, Bohuslav Pernecký. Podľa neho prioritou, pre ktorú bola vytvorená, je slobodný, voľný peší pohyb, posedenie na terasách, pri fontáne, zeleň, možnosť usporiadania podujatí, trhov…Teda aby sa práve na pešej zóne Piešťanci a návštevníci mohli pokojne poprechádzať, či nechať deti pobehať bez toho, aby neustále dávali pozor na prípadnú kolíziu s bicyklom.

IMG_7126Reagoval tak na vyjadrenia národného cyklokoordinátora Petra Kľučku, ktorý pri návšteve primátora mesta Piešťany Miloša Tamajku koncom augusta „loboval“ za možnosť vzájomného kompromisu a prístupu cyklistov na pešiu zónu. Kľučka poukázal tiež na to, že Trnava, Bratislava i ďalšie mestá už povolili vjazd bicyklov do lokalít pre chodcov, napríklad aj vymedzením pásu pre cyklistov.

 

Podľa architektov však v Piešťanoch podobný postup nie je na mieste. „Cyklistický pruh má svoje pravidlá, šírkové a smerové usporiadanie (STN 73 6110), pridružené plochy na odkladanie bicyklov, materiálové odlíšenie od ostatných plôch… Koncepcia usporiadania pešej zóny nie je vhodná na takýto zásah,“ upozorňuje B. Pernecký. „Toto všetko pri celkovej intenzite pešieho pohybu, množstve sedení na terasách, zachovaní koridoru pre časovo obmedzené zásobovanie a prístup zásahových vozidiel (technicky riešený iným usporiadaním podkladových vrstiev) neumožňuje umiestnenie cyklistického pruhu.“

IMG_7132Tvorcovia zóny mysleli aj na bezpečnosť chodcov, lebo práve oni sú najslabším prvkom premávky. „Cyklistický pruh je pre chodca bariérou, ktorá rozdeľuje jeho pohyb na dve strany a kde má prednosť cyklista. Ten môže ísť svojou cyklistickou rýchlosťou – pokiaľ na tomto pruhu príde ku kolízii s chodcom, je na vine chodec, ktorý nebol na svojej prechádzke dosť v strehu, alebo nedržal svoje dieťa dosť pevne za ruku a vstúpil alebo križoval cyklistovi dráhu,“ vysvetľuje architekt.

IMG_7136Podľa neho cyklisti môžu stále využívať paralelné ulice s pešou zónou a namiesto povolenia vjazdu bicyklov na ňu, by bolo rozumnejšou variantou, vytvorenie cyklotrasy od kolonády k nábrežiu Váhu cez Rázusovu ulicu. S väzbami na celkovú dopravnú štruktúru je zakreslená aj v územnom pláne. „Cyklistický pohyb bol v zmysle tejto koncepcie riešený v súvislosti s výstavbou Auparku na Nitrianskej ulici, s napojením na Rázusovu a v pokračovaní popod Krajinskú do južnej časti mesta a k nábrežiu. V úseku Nitrianskej je doprava riešená zmiešaným pohybom pešiaka, cyklistu a zásobovacích vozidiel.“

IMG_7139-red-

Čítajte tiež: Národný cyklokoordinátor “loboval” za cyklistov v centre

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972