Arboristi museli v parku vyrúbať stromy, dôvodom boli mrazové trhliny

Arboristi museli v parku vyrúbať stromy, dôvodom boli mrazové trhliny

10. februára 2017 Off Od PNky.sk

Mrazové trhliny na niektorých listnatých stromoch v mestskom parku objavili pracovníci Služieb mesta Piešťany zo strediska verejnej zelene v mesiaci január 2017. Poškodenie stromov vzniklo za veľmi nízkych teplôt následkom väčšieho obvodového napätia v kmeni. Spoludôvodom ich vzniku bola i voda v dutinách a defektoch stromov. Dva z nich museli arboristi v dôsledku nebezpečenstva zrútenia preventívne odstrániť. Pracovníci Strediska verejnej zelene realizovali v uplynulých dňoch i úpravy parčíku Pod Párovcami a záhradníci začali s úpravami plôch na sídlisku Juh od potravín Jednota ku Komenského ulici. Arboristi vykonali výrub pagaštanov na Staničnej ulici a likvidovali pne frézovaním v parku.16649368_404782053190217_4507895141080762566_n16684094_404782009856888_1701991068644458783_n

Vo všeobecnosti mrazová trhlina začína nízko nad zemou a pokračuje vertikálne až ku korune dreviny. Môže prenikať drevom až ku dreni. Mrazová trhlina je vada, porušuje celistvosť dreva, znižuje jeho mechanické vlastnosti, je vstupnou bránou pre huby a patogény. Plytšie poškodenia sa môžu zaceliť, ale tie, ktoré prenikajú do stredu kmeňa predstavujú vážny problém a ohrozujú majetok, zdravie a životy.mrazové trhliny

Vizuálne hodnotenie siedmich stromov v mestskom parku s čerstvými mrazovými trhlinami boli uskutočnené v januári a februári 2017 z pohľadu prevádzkovej bezpečnosti odbornými pracovníkmi z Služieb mesta Piešťany v spolupráci s pracovníkom mestského úradu. Niektoré z nájdených prasklín boli do hĺbky 15 až 20 centimetrov. Dva z týchto stromov sa museli v dôsledku nebezpečenstva zrútenia preventívne odstrániť. Išlo o dreviny druhu Aesculus hyppocastanum – pagaštan konský. Ostatné budú pozorované a defekty pravidelne vyhodnocované pracovníkmi SMP.mrazové trhliny (1)

„Hodnotené stromy sú vo fáze rezignácie. V predošlých rokoch bola z dôvodu ošetrenia dreviny odstránená primárna koruna a vytvorila sa sekundárna koruna. Tá je v súčasnosti presychajúca až do 90 % objemu koruny, s rozsiahlymi hnilobnými dutinami s rozkladajúcim drevom na báze a vo vetvení koruny. Defekty sú spôsobené drevokaznými hubami po hlavovom reze v predošlom období, rozpadnuté tlakové vetvenie, zasahujúce do kmeňa prejavujúce sa trhlinami kmeňa od korunného vetvenia až k báze kmeňa s hnilobným procesom a bakteriálnym výtokom. Kmene s hlbokými široko otvorenými vertikálnymi trhlinami od bázy kmeňa až po sekundárnu korunu, spôsobené zamrznutím zatekajúcej vody z rán po odstránení primárnej koruny stromov, s hnilobným rozkladom dreva patogénnymi organizmami s bakteriálnym výtokom, zasahujúce do belového a jadrového dreva – do stredu kmeňa. Mrazové trhliny sú špirálovité, jednostranné, obojstranné v obvode stabilizačných partií kmeňa, s hnilobnými dutinami,“ uvádza v zápis z obhliadky a hodnotenia drevín arborista Služieb mesta Piešťany.

Nebezpečenstvo hrozilo najmä kvôli tomu, že miestom dopadu pri deštrukcii celého stromu alebo jeho časti bola verejne prístupná trávnatá plocha, chodníky pre peších a cyklotrasy v parku, parkové lavičky, prístupová miestna komunikácia k športovému areálu, vozidlá prechádzajúce po prístupovej komunikácii, súkromný majetok priľahlej nehnuteľnosti.

-lt/Zdroj a foto: Služby mesta Piešťany – Stredisko verejnej zelene-