Connect with us

Aktuality

Ako sú na situáciu v súvislosti s koronavírusom pripravené nemocnica, kúpele, či NÚRCH?

Published

on

V súvislosti s opatreniami pred šírením nákazy koronavírusom a ochorením COVID-19 sme oslovili Nemocnicu A. Wintera, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Národný ústav reumatických chorôb. Zaujímalo nás ako sú pripravení a či majú napríklad dostatok ochranných pomôcok. Odpovede prinášame v plnom znení bez redakčného spracovania.

Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany

Aké opatrenia prijalo vaše zariadenie v súvislosti s celoštátnymi opatreniami na zabránenie šírenia nákazy koronavírusom?

NAW n. o. prijala všetky opatrenia nariadené hlavným hygienikom SR, vrátane zákazu návštev. Iné obmedzenia zatiaľ nariadené neboli.

Kontrolujete a izolujete nejakým spôsobom ľudí, ktorí javia príznaky ochorenia?

Pacientov s príznakmi ochorenia v priebehu dňa ošetrujú lekári prvého kontaktu (obvodní lekári). Pacienti prichádzajúci do pohotovostnej služby sú formou vývesky vo vestibule nemocnice informovaní ako postpovať v prípade podozrenia na možné ochorenie koronavírusom. Zdravotný personál slúžiaci na APS a na urgentnom príjme obdržal metodický pokyn, ako postupovať v prípade podozrenia na ochorenie.

Zaviedli ste zvýšené dezinfekčné opatrenia? Aké?

V zdravotníckom zariadení sa nepretržite povinne dodržiavajú dezinfekčné opatrenia. Personál je pravidelne informovaný o povinnosti dodržiavania aktuálnych opatrení nariadených hlavným hygienikom a každé oddelenie má vypracovaný vlastný hygienicko-epidemiologický režim oddelenia schválený RÚVZ Trnava.

Máte k dispozícii dostatok dezinfekčných a ochranných prostriedkov (rúšok…)?

Dezinfekčných prostriedkov máme zatiaľ dostatok, čo sa týka ochranných osobných pomôcok (OOP) potrebných v prípade podozrenia na koronavírus je momentálne v rámci celého Slovenska nedostatok.

Ako chránite svojich zamestnancov pred prípadnou nákazou?

Každý zamestnanec je povinný prísne rešpektovať hygienické opatrenia v súlade so všetkými usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva.

 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Aké opatrenia prijala vaša spoločnosť v súvislosti s celoštátnymi opatreniami na zabránenie šírenia nákazy koronavírusom?

Spoločnosť SLKP postupuje ako v súlade s celoštátnymi opatreniami, tak zavádza aj vlastné PREVENTÍVNE opatrenia a postupy, ktoré sú ušité „na mieru“, tak aby vzhľadom na komplexnosť našich prevádzok a poskytovaných služieb obsiahli všetky možné scenáre. Následne bol v utorok 3.3.2020 vydaný, pre všetkých zamestnancov záväzný, interný Príkaz GR, ktorý uvádza pokyny na zabránenie šírenia COVID-19 v našich prevádzkach. Keďže dôraz kladieme na PREVENCIU, aktívne komunikujeme a koordinujeme všetky svoje činnosti ako s RÚVZ v Trnave, tak aj s ústredím ÚVZ v Bratislave.

Kontrolujete a izolujete nejakým spôsobom ľudí, ktorí javia príznaky ochorenia?

Všetci zamestnanci, medicínski aj nemedicínski, sú v rámci vyššie menovaného Príkazu GR, inštruovaní, aby ad1 vo zvýšenej miere sledovali klientov a pri spozorovaní prítomnosti symptómov infekcie horných dýchacích (zvýšené smrkanie; kýchanie; kašeľ), takéhoto klienta vyzvali k návšteve svojho ošetrujúceho lekára, ktorý zváži ďalší postup a ad2, aby aktívne upozorňovali klientov na dezinfekciu rúk pred vstupom do spoločných stravovacích jednotiek. Takto identifikovaní klienti sú následne izolovaní na svojich izbách spolu so stravovaním na izbe, kde sa vykonávajú ďalšie vyšetrenia / kontroly zdravotníckym personálom. Pre prípad najhoršieho scenára máme vyhradené (podľa pokynov RÚVZ a ÚVZ) v jednom zo vzdialených krídiel aj 4 izolované jednoposteľové izby s vlastným sociálno-hygienickým zázemím a kontrolovaným vstupom. Následný postup po konzultácii s RÚVZ, avšak nakoľko sme v štandardnom chrípkovom období, ktoré sa prekrýva s epidémiou COVID-19, najpodstatnejším a jediným rozlišujúcim anamnestickým údajom zostáva pozitívna epidemiologická/cestovateľská anamnéza klienta.

Zaviedli ste zvýšené dezinfekčné opatrenia? Aké?

Vzhľadom na komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti ubytovania, stravovania a medicínsko-balneologických služieb je u nás dezinfekcia kľúčovým opatrením a jej celoročné dodržiavanie na vysokom štandarde je garanciou pre všetkých našich klientov. Aby sme potvrdili našu odhodlanosť tento vysoký štandard udržať, tak sme sa v rámci ďalších PREVENTÍVNYCH opatrení rozhodli zaviesť nový, revolučný typ dezinfekcie, a to tzv. polymérovú dezinfekciu, ktorá oproti dezinfekcii na báze alkoholu vytvára na povrchoch ochranný biocídny film, ktorý následne eliminuje aj sekundárnu a ďalšiu kontamináciu. Takto je povrch chránený dlhodobo a riziko nákazy klesá.

Máte k dispozícii dostatok dezinfekčných a ochranných prostriedkov (rúšok…)?

Áno.

Ako chránite svojich zamestnancov pred prípadnou nákazou?

Ochrana zdravia našich zamestnancov je pre nás prioritou. Okrem vydaného nariadenia / príkazu GR s jasnými inštrukciami a následnej distribúcie (aj na zamestnanecké nástenky) všetkých letákov, ktoré sme obdržali od RÚVZ a z odboru ŠDTP MZ sme zvýšili počet stojanov s dezinfekčnými prostriedkami v oblastiach zvýšeného počtu / koncentrácie zamestnancov ako sú zamestnanecké kantíny a pod. Pre prípade nutnosti, pre všetkých medicínskych pracovníkov sú vo všetkých centrálnych ambulanciách k dispozícii prostriedky osobnej ochrany, ktoré plne kopírujú odporúčania štátnych orgánov koordinujúcich aktivity zamerané na zastavenie šírenia COVID-19.

MUDr. Boris Bánovský – lekársky riaditeľ

 

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch

Tak ako aj ostatné zariadenia v SR, prijali aj v našom ústave na odporúčanie hlavného hygienika, a vlády SR, ako aj RÚVZ v Trnave opatrenia proti šíreniu vírusu, ktoré sú v zmysle verejných vyhlášok.

Pacientov, ktorí by javili príznaky ochorenia sme zatiaľ nemali, ale v prípade, že by takýto pacient prišiel do zariadenia, bude izolovaný, a zamestnanci budú postupovať v zmysle hygienicko-epidemiologických pokynov, ktoré majú k dispozícii, a boli s nimi oboznámení.

Vzhľadom k tomu, že naše zariadenie nie je urgentného ani akútneho typu, možný výskyt vírusu v našom ústave je výrazne nižší ako v nemocniciach bežného typu. Z toho dôvodu sme zatiaľ nemuseli izolovať pacientov, nakoľko diagnostika a liečba sa nerobí v našom ústave.

Zaviedli sme zvýšenú dezinfekciu priestorov, ako aj toho, že boli umiestnené dezinfekčné prostriedky na ruky aj vo verejných priestoroch. Naša lekáreň disponuje surovinami na výrobu vlastných dezinfekčných prostriedkov, ktoré by sme v prípade nedostatku zo strany dodávateľov si boli schopní vyrobiť sami a tak zabezpečiť kontinuálnu dezinfekciu ústavu.

Ochranné pracovné pomôcky v zmysle rúšky a ochranné obleky nie sú k dispozícii v dostatočnom množstve.

Zamestnanci sa chránia tým, že dodržujú hygienicko-epidemiologické predpisy, majú dostatočné množstvo dezinfekcie. Boli poučení ako sa majú správať v prípade výskytu vírusu, a prevádzka zaradenia bola znížená na polovicu. Niektoré ambulancie, tie ktoré nie sú akútne, zostali zavreté. Akútne prípady (nie infekčného charakteru), sú prijímané priebežne.

MUDr. JUDr. Daniela Kňaze Doležalová – medicínsky riaditeľ

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články