Ako ste spokojní s pohrebom? Pýtajú sa Pietne služby

16. júla 2013 Off Od

Piešťanci, ktorí nedávno pochovali svojich blízkych, dostali v uplynulých dňoch poštou žiadosť o zhodnotenie služieb poskytnutých v súvislosti s pohrebom. Zisťovanie spokojnosti prišlo po vystúpení nespokojných občanov na mestskom zastupiteľstve.

[singlepic id=45255 w=520 h=340 float=center]

 

Listy s hlavičkou Služieb mesta Piešťany (SMP) sú adresované pozostalým, ktorí platili pohreb. Manažérka Strediska pietnych služieb Eliška Gocká v nich žiada o vypísanie priloženého anketového lístka a jeho zaslanie späť v priloženej obálke: „Vaše vyjadrenie bude podnetom pre ďalšiu našu prácu. Privítam aj zhodnotenie stavu našich cintorínov a prípadné odporúčania.“

Pozostalí majú na výber zo štyroch stupňov hodnotiacej škály – veľmi spokojní, spokojní, čiastočne nespokojní a nespokojní. Na lístok môžu dopísať aj dôvod svojej nespokojnosti a odporúčanie na zlepšenie.

Manažérka Eliška Gocká, ktorá je zároveň mestskou poslankyňou, na júlovom zastupiteľstve povedala, že výsledky tejto adresnej ankety nebudú môcť byť spochybnené. Okrem iného majú byť podľa nej podkladom na riešenie invektív, ktoré na jej adresu mesiac predtým vyslovila Anna Mansfeldová z petičného výboru za zníženie ceny prenájmu obradnej miestnosti.

„O zhodnotenie našej práce sme samozrejme požiadali tých, ktorí ju dokážu zhodnotiť najlepšie – pozostalých a list, ktorým sme ich oslovili, bol formulovaný tak, aby nevyznel necitlivo. V zatiaľ doručených odpovediach sa neobjavila žiadna námietka na našu žiadosť. Som presvedčená, že iba títo ľudia sa môžu objektívne vyjadriť k našej práci,“ odpovedala Eliška Gocká na otázku, či sa niekomu z opýtaných nezdala anketa necitlivá.

Anketové lístky zaslali 70 respondentom a doteraz dostali 30 odpovedí. Náklady na obálky a známky boli 60 eur. O výsledkoch ankety bude informovať riaditeľ SMP Ernest Jančina.

Text a foto: Martin Palkovič