Ako silné stránky vybrali kúpeľníctvo, imidž či zeleň

Ako silné stránky vybrali kúpeľníctvo, imidž či zeleň

6. augusta 2015 Off Od PNky.sk

Silné i slabé stránky, príležitosti či ohrozenia nášho mesta sa pokúsili v utorok 4. augusta v mestskej knižnici definovať účastníci prvého z workshopov tvorcov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Piešťan. Tomáš Szőke a Dominika Slotíková zo spoločnosti Centire, ktorá bude plán zostavovať, najskôr predstavili asi štyrom desiatkam návštevníkov postup jeho tvorby a neskôr ich rozdelili na tri skupiny, ktoré mali vybrať základné pojmy SWOT analýzy. Medzi silnými stránkami sa tak ocitli napríklad kúpeľníctvo, imidž, letisko, dopravná dostupnosť ale aj množstvo zelene či výskumné pracoviská.

IMG_6076Slabými stránkami sú podľa niektorých Piešťancov zasa napríklad chýbajúce koncepcie, stav zelene, nedostatok pracovných príležitostí, slabá propagácia, prílišná orientácia na kúpele bez náhradnej stratégie, či doslova žiadna podpora malého a stredného podnikania.

Do ohrození zasa zaradili napríklad legislatívu, týkajúcu sa ochrany prameňov či stárnutie populácie. Návrhy vyberali účastníci v troch skupinách podľa orientácie na oblasti – hospodársku, sociálnu a enviromentálnu. Najviac návrhov padlo v prvej skupine. V sociálnej oblasti sa medzi silnými stránkami ocitla aktivita seniorov a medzi slabými napríklad chýbajúci domov dôchodcov, či aktivity a zariadenia na podporu rodín s deťmi. Nápadov bolo, samozrejme, oveľa viac, avšak konečný výber zostane na pleciach tvorcov programu.

IMG_6090Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja musí podľa zákona mesto vypracovať do konca tohto roka. Podľa Tomáša Szőkeho pri jeho tvorbe plánujú úzku spoluprácu s obyvateľmi a utorkové stretnutie bolo prvým z piatich plánovaných workshopov. Okrem námetov, ktoré padli v knižnici, tvorcovia už získali aj dáta z hĺbkových rozhovorov s vybranými odborníkmi.

IMG_6092Piešťanci, ktorí majú záujem, aktívne sa zapojiť do tohto strategického dokumentu, môžu okrem účasti na ďalších pripravovaných stretnutiach s jeho tvorcami vyplniť aj online dotazník prieskumu verejnej mienky na adrese: http://survey.centire.com/index.php/785165/lang-sk.

IMG_6101A. Drahovská