Connect with us

Aktuality

Ako ďalej po oddlžení letiska?

Published

on

Mestská rada bude v utorok 10. novembra na svojom siedmom riadnom zasadnutí okrem iných dôležitých bodov rokovať aj o návrhu na oddlženie letiska. Letisko v súčasnosti nezaplatilo Mestu Piešťany viac ako 530 000 eur na daniach a úrokoch z omeškania. Ak by došlo k zmazaniu tohto dlhu, zásadnou otázkou do budúcnosti zostáva, ako bude spoločnosť fungovať počas ďalších rokov a či získa peniaze na svoju prevádzku. Mestské zastupiteľstvo bude o tomto návrhu hlasovať 19. novembra.

IMG_7617_resizeOddĺženie Letiska by malo mesto urobiť formou vkladu do základného imania. „V tejto súvislosti sa javí tento spôsob vysporiadania záväzku Letiska ako nevýhodný a nehospodárny pre mesto, pretože síce mesto splatením peňažného vkladu získa akcie spoločnosti, pričom po vložení peňazí na účet letiska tieto vzápätí sa použijú na úhradu záväzku Letiska voči mestu Piešťany, a pohľadávka mesta voči letisku zanikne (ktorá sa dá inak vymáhať). Tento spôsob nakladania s pohľadávkou mesta, ako majetkom sa podľa nášho názoru javí ako problematický, pretože nie je isté, či sa finančné prostriedky obratom vrátia späť na účet mesta Piešťany. Taktiež je podľa nášho názoru problematické, obhájiť takýto postup z pohľadu povinnosti subjektu verejnej správy, ktorým je aj mesto Piešťany, zachovávať pri použití verejných prostriedkov hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Mesto by vkladom do ZI malo získať viac akcií, avšak nedisponujeme informáciou, v akej hodnote. Z nášho pohľadu považujeme dané riešenie za účelové a rizikové (nie je záruka vrátenia peňazí), a taktiež ako len dočasné riešenie pre letisko,“ znie časť dôvodovej správy  Návrhu na vklad majetku mesta Piešťany do majetku – základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a. s.

Vedenie letiska očakáva, že sa mu za pomoci akcionárov podarí rozlietať chartrové lety. V podnikateľskom pláne Letiska Piešťany, a.s. pre roky 2014 – 2023 uvádza riaditeľ František Varga takúto stratégiu: „Strategickými cieľmi letiska Piešťany pre nasledujúce roky je podľa priority – stabilizácia finančnej situácie spoločnosti vrátane oddlženia spoločnosti, pokračovanie v jednaní s cestovnými kanceláriami v spádovej oblasti, Slovenskými liečebnými kúpeľmi, zahraničnými zástupcami cestovných kancelárií, leteckými dopravcami pre zvýšenie využitia letiska v nasledujúcich rokoch. Pokračovanie v Projektoch Izrael/Rusko a zavedenie pravidelnej linky. Znovuobnovenie série pravidelných charterových letov z Nemecka a zlepšovanie hospodárskeho výsledku.“

O materiáli rokovala aj Komisia pre výstavbu a dopravu. Počas rokovania odzneli niekoľké zaujímavé fakty nielen o záväzku na dani, ale aj o možnostiach budúceho fungovania letiska. Predseda komisie Remo Cicutto spomenul, že jedným zo základných problémov letiska je jeho klasifikovanie do kategórie takzvaného „nonschengenského“. Vďaka tomu na ňom síce môžu pristávať aj lietadlá štartujúce z celého sveta, teda mimo štátov Európskej únie, ale na druhú stranu sťažuje obyvateľom únie vstup na naše územie i formality potrebné k vybaveniu pristátia u nás. Vznikajú tiež pridružené náklady spojené s dodržiavaním noriem, mzdovými prostriedkami, monitorovaním a zabezpečením priestorov letiska. To je podobné, ako napríklad v prípade Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.

IMG_7759_resize

„Už v minulosti som mal snahu o to, aby sa z letiska stalo schengenské, nie nonschengenské, akým je v súčasnosti. Myslím si, že by to letisku pomohlo a uľahčilo by to cestujúcim z Európskej únie vstup. Cez záujmy VÚC a štátu však táto snaha neprešla,“ povedal predseda komisie Remo Cicutto. Nonschengenský priestor tiež blokuje používanie priestorov letiska na opravárenské účely a aj prípadné parkovanie súkromných lietadiel, čo je tiež jedna z dobrých možností ako zarobiť. Každý, kto sa chce dostať von z priestorov totiž musí prejsť colnicou a rovnaké je to aj pri vstupe.

Ďalšou spomenutou možnosťou, ako zabezpečiť ekonomický chod, bolo používanie letiska na dovoz tovaru. Na tento účel bola pred štyrmi rokmi spracovaná štúdia, ktorá zhodnotila ako najlepšiu možnosť využitia nie osobnú prepravu, ale práve Cargo. Piešťany majú ideálnu polohu pri hlavnom ťahu diaľnice, železnice a navyše je možnosť využiť rieku Váh. Letisko by sa síce pri pristávaní množstva lietadiel z celého sveta prevážajúcimi tovar postavilo na nohy, ale problémy by mohli nastať pre obyvateľov, ktorí by museli čeliť tak nadmernej hlukovej záťaži ako aj zvýšenému množstvu emisií pri štartoch veľkých nákladných lietadiel.

Mestské zastupiteľstvo žiadalo pred pár mesiacmi ako podmienku podpory Letiska predloženie ozdravného plánu spoločnosti. Rovnako schválilo návrh kandidátov do predstavenstva a do dozornej rady spoločnosti, ktorých však valné zhromaždenie neakceptovalo. Predstavenstvo tak naďalej tvoria predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, riaditeľ Letiska Piešťany František Varga a vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov, protokolu a komunikácie TTSK Juraj Štaffa. Dozorná rada pozostáva rovnako z troch členov, ktorými sú bývalý piešťanský primátor Remo Cicutto, riaditeľ kancelárie predsedu TTSK Róbert Orihel a advokát Peter Sopko.

O predkladanom návrhu a podnikateľskom pláne Letiska budú 19. novembra rokovať mestskí poslanci na svojom 10, zasadnutí v tomto roku. Na to, aby vklad mesta do akciovej spoločnosti schválili, bude potrebná trojpätinová väčšina hlasov.

-lt-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články