Akcionári letiska nepodporili zmeny v dozornej rade a predstavenstve

Akcionári letiska nepodporili zmeny v dozornej rade a predstavenstve

24. júla 2015 Off Od PNky.sk

V utorok 21. júla sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akcionárov Letiska Piešťany. Okrem výsledkov hospodárenia sa akcionári zaoberali aj návrhom Mesta Piešťany, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, aby zástupcom mesta v predstavenstve bol ekonóm Marek Drábik a  v dozornej rade poslanec Michal Hynek. Akcionári z Trnavského samosprávneho kraja a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR snahu nepodporili, čo odôvodnili tým, že pripravované zmeny s nimi neboli vopred prerokované. Za mesto Piešťany tak v orgánoch spoločnosti naďalej figurujú bývalý primátor Remo Cicutto v dozornej rade a riaditeľ letiska František Varga v predstavenstve.

Marek Drábik ako zástupca Mesta Piešťany navrhovaný do predstavenstva spoločnosti má ekonomické vzdelanie a v predchádzajúcich rokoch pôsobil v spoločnostiach Lufthansa Group a Austrian Airlines v oblasti predaja. Pôsobil tiež na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, kde mal na starosti analýzy vývoja, simuláciu nových liniek a negociácie s leteckými spoločnosťami. Predstavenstvo tak mohlo do svojich radov získať odborníka, ktorý by mu vedel pomôcť dostať sa z mínusových čísel, v ktorých sa Letisko Piešťany nachádza, strata spoločnosti za rok 2014 bola totiž viac ako pol milióna eur.

Počas hlasovania týkajúceho sa zmien v dozornej rade a predstavenstve Letiska Piešťany mal najväčšie slovo Trnavský samosprávny kraj, ktorý je majoritným akcionárom spoločnosti. Nakoľko sa jeho zástupca zdržal hlasovania a na schválenie bola potrebná nadpolovičná väčšina hlasov, zostávajú v orgánoch doterajší zástupcovia Mesta Piešťany.

Akcionári vraj nedostali informácie od mesta včas

„Mesto Piešťany ako akcionár Letiska Piešťany a.s. využilo svoje právo navrhnúť svojich nominantov do orgánov spoločnosti, a to do predstavenstva spoločnosti a do dozornej rady spoločnosti. Tento návrh však neprejednalo vopred so zvyšnými dvomi akcionármi a z návrhu nebolo jasné, za čo budú vlastne nominanti mesta v týchto orgánoch zodpovedať v riadení spoločnosti. Z tohto dôvodu akcionár TTSK (takisto zástupca akcionára – štát) sa zdržal hlasovania,“ uviedol vo svojom stanovisku hovorca Trnavského samosprávneho kraja Patrik Velšic.

IMG_7617_resize

Menšinovým akcionárom Letiska Piešťany je aj štát zastúpený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré vlastní 22,14 percenta akcií. Jeho akcionár podobne ako zástupca Trnavského samosprávneho kraja sa hlasovania zdržal.

„Mená navrhovaných nových členov orgánov boli na MDVRR SR doručené len 6 dní pred konaním valného zhromaždenia, a to bez životopisov či iných údajov, na základe ktorých by akcionári mali možnosť vytvoriť si názor na odbornosť nominantov do orgánov. Takéto návrhy a potrebné údaje mali byť k dispozícii aspoň 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, aby akcionári mali dostatok času na ich posúdenie,“ uviedol v stanovisku hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Martin Kóňa.

O vyjadrenie k námietkam akcionárov sme požiadali aj viceprimátora Michala Hyneka, ktorý na valnom zhromaždení zastupoval primátora mesta Piešťany. Odpovede sme zatiaľ nedostali. Na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva, keď sa ho poslanci pýtali na výsledok valného zhromaždenia, ale informoval, že sa vedenie mesta má v dohľadnej dobe stretnúť so predsedom Trnavského samosprávneho kraja Tiborom Mikušom a situáciu riešiť.

Valné zhromaždenie sa zaoberalo aj hospodárskym výsledkom Letiska Piešťany, ktorý za rok 2014 činil stratu 536898 eur, z toho strata z hospodárskej činnosti bola vo výške 439207 eur, strata z finančnej činnosti vo výške 94810 eur. Akcionári valného zhromaždenia, na základe predchádzajúcich doporučení predstavenstva a dozornej schválili individuálnu účtovnú závierku.

-lt-