Mesto Piešťany prostredníctvom dodávateľa Swietelsky – Slovakia rozbehlo v júni rekonštrukciu Kolonádového mosta. Pri tejto príležitosti zverejnilo vizualizácie, na ktorých boli zábradlia a okenné rámy zelenej farby. Následne sa strhla diskusia, či budú naozaj obnovené v tejto farbe.

Podľa júnového vyjadrenia Martina Švihoríka z Krajského pamiatkového úradu v Trnave, je na zadefinovanie presného odtieňa farieb kovových častí mosta ešte dosť času. Cieľom je vrátiť mostu jeho farebnosť, ako mal po výstavbe podľa projektu architekta Emila Belluša. 

Riaditeľ Balneologického múzea Imricha Wintera Vladimír Krupa hovorí, že určiť farebnosť podľa dobových fotografií je trochu problém. „Farebné fotografie mosta máme z konca 50. rokov 20. storočia. Čiže až po oprave jeho čiastočného zničenia na konci 2. svetovej vojny. Problém je v tom, že na fotografiách, resp. diapozitívoch sú už zmenené farby. Túto zmenu spôsobilo starnutie materiálu diapozitívov, napriek tomu, že sú uložené v tme. Napriek tomu vidno, že v tom čase boli kovové rámy priestorov využívaných na obchodíky v časti bližšie k mestu modré, v tej farebností, ktorá je tam dodnes,“ vysvetľuje V. Krupa. „K pôvodnej farebnosti by sa dalo dopátrať v dobových projektoch a stavebnej dokumentácii, resp. v projektoch a dokumentácii týkajúcej sa obnovy mosta po 2. svetovej vojne. Taktiež je možné urobiť sondy na pôvodne zachovaných konštrukciách, napr. na rámoch obchodíkov vo vstupnej časti mosta. Na miestach kde v minulosti neboli odstránené pôvodné nátery,“ dodáva.

Pod tlakom diskusie o farebnosti mosta sa kompetentní na túto tému rozprávali aj počas kontrolného dňa na konci júna. Primátor Peter Jančovič zverejnil závery diskusie na svojom facebookovom profile: „Ak chcete vedieť ako bude vyzerať farba zábradlia na Kolonádovom moste po jeho rekonštrukcii, treba zájsť na most, na miesto kde stojím. Tam je vidieť na malom kúsku spodnú pôvodnú farbu. Na ďalšej fotografii je presne odtieň aj v porovnaní s inými farbami (prvý odtieň z kraja RAL 6034) . Postupuje sa podľa pôvodného projektu rešpektujúc tradície a odbornosť. Farba bude taká akú tento most pôvodne mal.“

K téme sa vyjadril tiež historik a kurátor historickej zbierky a zbierky novšej histórie Balneologického múzea Andrej Bolerázsky.  „Podľa starých čiernobielych  fotiek síce nevidno farbu, ale vidno, že stĺpiky a vodorovné rúry zábradlia nemali rovnaký odtieň – stĺpiky boli v tmavšom odtieni, treba urobiť sondu aj na nich,“ upozorňuje.

Kolonádový most 1936. FB stránke Piešťany History poskytol Štefan Chovančík. Stránka disponuje tiež rovnakou fotografiou v inom farebnom tóne s dátumom vzniku 1933.

-th- Foto: -th-, FB Piešťany History  Vizualizácia: Mesto Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972