Connect with us

Aktuality

Ak sa uvoľní miesto, dieťa vám do škôlky môžu prijať aj priebežne

Published

on

Aktuálne od 5. do 9. marca sa v piešťanských materských školách koná zápis detí  do nasledujúceho školského roka 2012-2013. V septembri každoročne odchádza v Piešťanoch približne 200 škôlkárov do škôl a tieto miesta sa uvoľňujú pre ďalšie deti. Jenou z podmienok prijatia do materskej školy je dovŕšenie veku troch rokov. Keď však dieťa dovŕši tri roky v čase od januára do septembra nasledujúceho roka, nastáva pre rodičov problém.

Mamička je s dieťaťom na rodičovskej dovolenke. Jej syn Filip sa narodil vo februári, čiže už dovŕšil tri roky a žena potrebuje nastúpiť do zamestnania. Čo však s dieťaťom? Na zápise do materskej školy síce vlani boli, ale keďže Filip v septembri minulého roka nedovŕšil potrebný vek, do škôlky ho nezobrali. Viacerí rodičia sa pýtajú čo robiť? Pokiaľ majú starých rodičov, ktorí sa o dieťa môžu a dokážu postarať, tak tých pár mesiacov do septembra vydržia, ale čo v prípade keď nemajú nikoho kto by sa o dieťa postaral? Čo na to hovoria pracovníci piešťanskej radnice, ktorá má materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti?

[singlepic id=26528 w=320 h=240 float=left]“Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok v rámci určeného zápisu. Počas neho sa Mesto Piešťany snaží každú triedu jednotlivých materských škôl kapacitne naplniť  na maximálne počty detí v zmysle platnej legislatívy už od prvého septembrového dňa a tak maximálne uspokojiť požiadavky svojich občanov. MŠ je určená pre deti od troch rokov veku. Podobne ako základná škola prijíma na plnenie povinnej školskej dochádzky deti, ktoré dovŕšili fyzický vek 6 rokov k 1. septembru a iba výnimočne deti mladšie, i MŠ, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu je určená deťom od troch rokov veku,“ vysvetľuje  vedúca referátu školstva MsÚ Jolana Podobová. Pre rodičov v podobnej situácii ako mama malého Filipa upresňuje, že ak sa uvoľní miesto, deti je možné prijímať aj počas školského roka: „Pri prijímaní detí počas školského roka riaditeľka materskej školy na vzniknuté voľné kapacitné miesto prednostne prijme dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  má odloženú povinnú školskú dochádzku alebo dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku, bolo riadne prihlásené v termíne podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok a spĺňa určené podmienky prijímania detí do materskej školy, nebolo však v čase stanoveného termínu zápisu prijaté z dôvodu nedostatku voľných kapacitných miest.“  Podľa vyjadrenia J. Podobovej referát školstva MsÚ eviduje voľné miesta v materských školách a ak niektorá materská škola umiestnila všetky deti, ktoré boli do MŠ zapísané a ešte jej zostali voľné kapacity, umiestňujú tam po dohode s riaditeľkou materskej školy aj deti, ktoré boli zapísané na inej MŠ. “ Ak matka už potrebuje nastúpiť po materskej alebo rodičovskej  dovolenke do práce , osloví nás a súhlasí s umiestnením dieťaťa aj do inej MŠ, kde máme voľnú kapacitu, samozrejme dieťa umiestnime. Všetky deti, ktoré priebežne prijímajú v materských školách nám riaditeľky musia nahlasovať a my si to sledujeme v rámci nášho zoznamu prijatých a neprijatých detí,“ vysvetlila J. Podobová.

Mesto Piešťany minulý rok otvorilo elokovanú triedy Materskej školy 8. mája 2 a zaradilo do MŠ všetky deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku do decembra príslušného kalendárneho roka. Podľa slov vedúcej referátu školstva bolo od začiatku roku 2012 v piešťanských materských školách umiestnených na miesta, ktoré sa priebežne uvoľnili, ďalších 7 detí, ktoré priebežne v januári a februári dovŕšili 3. rok veku.

Materské školy sú financované cez podielové dane obcí, takže finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na celý kalendárny rok dostáva zriaďovateľ, čiže Mesto Piešťany, iba na tie deti, ktoré sú štatisticky vykázané do 15. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka. Na deti zaradené do MŠ po tomto termíne finančné prostriedky celý kalendárny rok neprichádzajú. „Vytvoriť samostatnú triedu od januára do júna iba pre deti, ktoré v tomto čase priebežne dovršujú 3. rok veku, by bolo veľmi finančne náročné. Prevádzka takejto triedy by bola bez akéhokoľvek finančného príspevku štátu,“ konštatovala J. Podobová.

Na otázku či má mestský úrad nejaké odporúčanie na neštátne zariadenie pre rodičov, ktorých deti sa z kapacitných dôvodov do škôlky nedostali J. Podobová odpovedala: „Na referáte školstva neevidujeme žiadnu inštitúciu, ktorá by zabezpečovala predškolskú výchovu a bola oficiálne Ministerstvom školstva vedená v sieti škôl a školských zariadení. Máme iba sporadické informácie o zariadeniach, ktoré zabezpečujú opatrovateľskú službu deťom predškolského veku. Nakoľko však nepatria do kategórie škôl a školských zariadení, k ich prevádzke a činnosti sa nevyjadrujeme.“

Autor: mt

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články