Connect with us

Aktuality

Ak sa majú Piešťany posunúť vpred, je potrebné zmeniť filozofiu zostavovania mestského rozpočtu

Published

on

Dostávame sa opäť do obdobia, kedy sa začínajú prípravy na zostavenie rozpočtu pre nasledujúci rok. Ako sa tvorí rozpočet?

piestany-06 (1)Mesto svoje príjmy získava z rôznych zdrojov. Najväčším zdrojom sú takzvané podielové dane, prostredníctvom ktorých sa aspoň časť peňazí, vybraných od ľudí z nášho regiónu, vracia od štátu späť do Piešťan. Ďalej mesto dostáva transfer na zabezpečenie prenesených kompetencií štátnej správy, teda napríklad na chod školského, stavebného úradu, na mzdy zamestnancov našich základných škôl, škôlok, atď. Následne sú to miestne dane a poplatky, medzi ktoré patrí aj takzvaný „kúpeľný poplatok“, ktorý naposledy priniesol do mestskej kasy čiastku 572 000 EUR.

Súčasná filozofia zostavovania rozpočtov vychádza z princípu, že sa na 90% skopírujú výdavky z predchádzajúceho roku. Žiaľ, rozvoj mesta je len a len o peniazoch. Ako aktivista viem, že sa dá spraviť veľa aj s minimálnymi financiami, ale veľké projekty, ktoré majú za úlohu lákať k nám turistov prinášajúcich peniaze – zdroj príjmov pre našich obyvateľov, musia ponúknuť niečo nové lákavé. To bez peňazí nejde. U nás máme síce všetky predpoklady na rozvoj cestovného ruchu a mesta, ale… „nemáme peniaze“. Tu si dovolím pristaviť sa práve pri vyššie spomenutom kúpeľnom poplatku, ktorý je pomerne vysoký a vytvárajú ho práve návštevníci Piešťan. Logické by preto bolo, aby sa táto čiastka opäť „naliala“ do rozvoja a podpory cestovného ruchu. To znamená na postupný rozvoj cyklotrás, revitalizáciu našich námestí, parkov, lákadiel…

Advertisement
Hello GPT

Úradníci mi môžu oponovať, že z týchto prostriedkov sa vykrývajú iné aktivity mesta. Súhlasím, ale je potrebné brať do úvahy, že všetky slovenské mestá nedostávajú do rozpočtu takúto čiastku a predsa musia zabezpečovať tie isté činnosti ako my. Rovnaký princíp by potom mal platiť pri vybranom parkovnom, trhoviskách, cintorínoch, verejnom osvetlení, čiže, aby sa prostriedky vrátili späť do rozvoja oblastí, ktoré ich vygenerovali a bola tak zabezpečená ich udržateľnosť do budúcna. Na to, aby sme toto dosiahli, je teda potrebné zmeniť pohľad na zostavovanie rozpočtu pre Piešťany. Vedenie mesta – primátor musí prijať také opatrenia, ktoré jednak prinesú zvýšenie efektivity, ale aj ušetrenie nákladov. Vzhľadom na to, že Slovensko ako turistická destinácia pre návštevníkov upadá, pokladám takúto zmenu postoja za strategickú.

Jozef Malík Ilustr. foto: M.Palkovič

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články