Údaje pre štatistiku rodinných účtov budú aj v Piešťanoch zisťovať opytovatelia, poverení Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Zisťovanie sa uskutoční návštevou domácností v období od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016. Pracovníci štatistiky sú povinní sa preukázať osobitným poverením, prípadne aj občianskym preukazom a za ochranu všetkých poskytnutých údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

rodinne_ucty (1)-page-001Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2016 vybraných viac ako 150 obcí, medzi ktorými sú aj Piešťany. Do zisťovania je zaradených viac ako 2100 domácností. Od februára do apríla tak i vo vybraných bytoch a domoch v našom meste môže zazvoniť pracovník štatistiky. Spravodajské jednotky, ktorými sú v tomto prípade domácnosti, podľa zákona majú povinnosť mu údaje poskytnúť.

Údaje, ktoré respondenti poskytnú,  sa považujú za údaje dôverného charakteru a ich ochrana pred zneužitím je zabezpečená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a budú použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Toto zisťovanie sa uskutoční aj v roku 2016. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

rodinne_ucty (1)-page-002Výsledky zisťovania budú využité na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Zdroj: www.piestany.sk, www.statistics.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972