Centrum voľného času na Teplickej po oprave fasády dostane aj vynovenú strechu. Peniaze na jej opravu mestu poskytne Ministerstvo kultúry SR. Hoci pôvodne žiadala radnica z grantových peňazí 17 tisíc eur, rezort nám nakoniec schválil necelú polovicu – sedem tisíc eur.

Oprava fasády na budove sa uskutočnila v závere minulého roka a vyžiadala si viac ako 37 tisíc eur. Rekonštrukciu financovalo mesto z dvoch zdrojov – dotácie vo výške 10 tisíc eur z Ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom, zvyšok išiel z mestského rozpočtu. Po úspešnej realizácii opravy fasády prichádza na rad strecha, ktorá je v zlom stave.

Mesto Piešťany žiadalo o dotáciu 17 646 eur. Rozpočet obsahoval 4 kategórie – oprava alebo výmena strešnej krytiny, oprava alebo výmena laťovania plus debnenie strešné, oprava a výmena klampiarskych konštrukcií a obnova komínu. Mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške 5%.

Celkovo sa o peniaze z rezortu kultúry uchádzalo 670 subjektov, ministerstvo uspokojilo 363 žiadateľov, ktorým poskytne dotácie vo výške 1 036 270 eur. Piešťanom schválili 7 tisíc. Práce budú realizované do konca augusta tohto roka.

20150620_182241

Budova centra voľného času AHOJ je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Vila so záhradou. Od roku 2001 slúži ako Centrum voľného času pre asi 500 žiakov a študentov, ktorí tu trávia svoj voľný čas vzdelávacími aktivitami, športom a umeleckými krúžkami. Objekt je nositeľom pamiatkových hodnôt historickej, architektonickej, urbanistickej aj umelecko-remeselnej. Nachádza sa v pamiatkovej zóne mesta a tým je predmetom pamiatkovej ochrany.

Zdroj: www.piestany.sk.

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972