Slávnostnú atmosféru oslavujúcu narodenie Ježiša Krista si budú môcť obyvatelia a návštevníci Piešťan prvýkrát vychutnať aj pod holým nebom. V noci z 24. na 25. decembra sa polnočná svätá omša neuskutoční v Kostole sv. Cyrila a Metoda, ale na Námestí slobody. Bude ju slúžiť vdp. Peter Sabol.

betlehem

Advent jej prípravou na jednu z najväčších udalostí v kresťanskom roku. Pre rímsko-katolíckych veriacich vrcholí 24. decembra o polnoci, keď sa po celodennom pôste a štedrej večeri začínajú Vianoce. Celé rodiny sa už tradične pred polnocou vyberajú do kostola, aby spoločne oslávili príchod Krista.

Polnočná omša je preto pre mnohých najkrajšou v roku. K jej atmosfére prispievajú nie len plné chrámy, ale aj sviatočná liturgia a záverečné spievanie piesne Tichá noc. Celosvetovo najobľúbenejšia koleda zaznie aj na záver polnočnej omše na Námestí slobody.

„Polnočná omša má dlhodobú tradíciu, trvajúcu niekoľko storočí. V našich končinách sa slávi ako bdenie, pretože Ježiš Kristus sa narodil v noci. Preto bdieme a chceme byť pritom, nejdeme spať a čakáme na polnoc, aby sme oslávili Boha, za to že sa stal človekom,“ povedal Peter Sabol, ktorý dodal, že v ostatných piešťanských kostoloch sa polnočné omše uskutočnia tak ako v iných rokoch.

Tento netradičný zážitok pripravili pre návštevníkov a obyvateľov Piešťan organizátori z agentúry Ruka Hore a B&R Group v spolupráci s Farnosťou sv. Cyrila a Metoda Piešťany.

(pr)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972