Ako vybaviť

Ako vybaviť: voličský preukaz

By 9. februára 2012No Comments

Ak sa nebudete v deň volieb zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska a chcete využiť svoje právo voliť, musíte si vybaviť voličský preukaz. Na mestskom úrade vám ho zadarmo vydajú v deň podania žiadosti od 9. februára do 8. marca. Predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 10. marca.

[singlepic id=7525 w=320 h=240 float=left]Voličský preukaz platí v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území SR. O jeho vydanie môže na mestskom úrade požiadať sám volič alebo ním splnomocnená osoba, pričom nie je potrebný notársky overený podpis. Úradníci nevyžadujú ani občiansky preukaz, stačí nadiktovať meno, dátum narodenia a adresu.

Občan, ktorý o voličský preukaz požiada, bude v mieste svojho trvalého bydliska zo zoznamu voličov vyčiarknutý, ale preukaz môže použiť kdekoľvek. V prípade, že by v deň volieb nikam necestoval, môže ho využiť aj vo volebnej miestnosti, do ktorej podľa adresy trvalého bydliska patrí.

V deň volieb treba do volebnej miestnosti prísť aj s dokladom totožnosti – občianskym preukazom alebo pasom.

Voliť si svojich zástupcov do parlamentu môže 10. marca každý, kto dovŕšil v tento deň vek 18 rokov.

(mp)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972