Connect with us

Ako vybaviť

Ako vybaviť: úľavu od poplatku za odpad

Published

on

Oslobodenie alebo úľavu od poplatku za komunálny odpad majú rôzne skupiny obyvateľov. Musia si však uplatniť do 31. januára svoje nároky na referáte daní a poplatkov metského úradu.

[singlepic id=23036 w=320 h=240 float=left]Podľa platného VZN musí radnica odpustiť poplatok za odpad občanom, ktorý doložia, že sa najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov zdržiavajú v zahraničí alebo ak má občan trvalý pobyt v Piešťanoch, ale nevlastní tu nehnuteľnosť a celoročne sa zdržiava mimo Piešťan.

Na oslobodenie od poplatku treba do 31. januára predložiť potvrdenie príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad pre prihlasovanie obyvateľstva) alebo potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí o trvaní pracovného pomeru. Študenti musia predložiť potvrdenie o štúdiu v zahraničí. Občan, ktorý má v Piešťanoch trvalý pobyt, ale zdržiava sa inde na Slovensku, predloží potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad v danej obci alebo meste.

Študenti, ktorí študujú na Slovensku, ale majú prechodný pobyt mimo Piešťan zaplatia iba polovicu výšky ročného poplatku, ak predložia potvrdenie o ubytovaní alebo zaplatení poplatku za komunálny odpad v inom meste.

Sadzba za komunálny odpad je v Piešťanoch po novom 0,07 € na osobu a deň. Poplatok je splatný naraz alebo v štyroch splátkach do 30. 4., 30. 6., 31. 8. a 31. 10. 2012.

Kontakt: Referát daní a poplatkov MsÚ, tel.: 033/77 65 487, 77 65 307 e-mail: daniela.barabasova@piestany.sk

Text: M. Palkovič

Continue Reading

Ako vybaviť

Ako vybaviť: Súpisné a orientačné číslo domu

Published

on

By

Číslovanie stavieb upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. K určeniu súpisného a (viac…)

Continue Reading

Ako vybaviť

Ako vybaviť: voličský preukaz

Published

on

By

Ak sa nebudete v deň volieb zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska a chcete využiť svoje právo voliť, (viac…)

Continue Reading

Ako vybaviť

Ako vybaviť: voľba poštou zo zahraničia

Published

on

By

Už o dva mesiace nás čakajú predčasné parlamentné voľby. Pravidlá pre ľudí, ktorí nebudú 10. marca na Slovensku (viac…)

Continue Reading

Reklama

Populárne články