Ako vybaviť

Ako vybaviť: úľavu od poplatku za odpad

By 19. januára 2012No Comments

Oslobodenie alebo úľavu od poplatku za komunálny odpad majú rôzne skupiny obyvateľov. Musia si však uplatniť do 31. januára svoje nároky na referáte daní a poplatkov metského úradu.

[singlepic id=23036 w=320 h=240 float=left]Podľa platného VZN musí radnica odpustiť poplatok za odpad občanom, ktorý doložia, že sa najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov zdržiavajú v zahraničí alebo ak má občan trvalý pobyt v Piešťanoch, ale nevlastní tu nehnuteľnosť a celoročne sa zdržiava mimo Piešťan.

Na oslobodenie od poplatku treba do 31. januára predložiť potvrdenie príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad pre prihlasovanie obyvateľstva) alebo potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí o trvaní pracovného pomeru. Študenti musia predložiť potvrdenie o štúdiu v zahraničí. Občan, ktorý má v Piešťanoch trvalý pobyt, ale zdržiava sa inde na Slovensku, predloží potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad v danej obci alebo meste.

Študenti, ktorí študujú na Slovensku, ale majú prechodný pobyt mimo Piešťan zaplatia iba polovicu výšky ročného poplatku, ak predložia potvrdenie o ubytovaní alebo zaplatení poplatku za komunálny odpad v inom meste.

Sadzba za komunálny odpad je v Piešťanoch po novom 0,07 € na osobu a deň. Poplatok je splatný naraz alebo v štyroch splátkach do 30. 4., 30. 6., 31. 8. a 31. 10. 2012.

Kontakt: Referát daní a poplatkov MsÚ, tel.: 033/77 65 487, 77 65 307 e-mail: daniela.barabasova@piestany.sk

Text: M. Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972