Connect with us

Ako vybaviť

Ako vybaviť: poskytovanie sociálnych služieb

Published

on

Mesto Piešťany  na základe originálnych  kompetencií rozhoduje o odkázanosti občana na sociálnu službu. Viete s akými problémami sa naň môžete obrátiť?

Na Referáte  sociálnych vecí Mestského úradu poskytneme informácie o všetkých druhoch sociálnych služieb. Nakoľko bežnému občanovi sa nie ľahko orientuje v jednotlivých druhoch a formách sociálnych služieb, odporúčame sa nakontaktovať osobne, príp. mailom alebo telefonicky. Mesto Piešťany rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov,  v  zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a o odkázanosti na opatrovateľskú službu. K tomu je potrebné podať žiadosť o posúdenie odkázanosti  + lekársky nález (tlačivá je možné stiahnuť z webovej stránky www.piestany.sk).

Okrem týchto služieb poskytuje Mesto Piešťany aj iné druhy sociálnych služieb: napr. v zariadení sociálnych služieb Domum (zariadenie núdzového bývania, nocľaháreň, útulok), stravovanie v jedálňach, sociálne poradenstvo, odľahčovaciu službu, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.

Kontakty: tel.: 033/77 65 412, 413, 414, 415 e-mail: zackova@piestany.sk, glossova@piestany.sk, branderska@piestany.sk.

REKLAMA

Continue Reading

Ako vybaviť

Ako vybaviť: Súpisné a orientačné číslo domu

Published

on

By

Číslovanie stavieb upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. K určeniu súpisného a (viac…)

Continue Reading

Ako vybaviť

Ako vybaviť: voličský preukaz

Published

on

By

Ak sa nebudete v deň volieb zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska a chcete využiť svoje právo voliť, (viac…)

Continue Reading

Ako vybaviť

Ako vybaviť: úľavu od poplatku za odpad

Published

on

By

Oslobodenie alebo úľavu od poplatku za komunálny odpad majú rôzne skupiny obyvateľov. Musia si však uplatniť do 31. januára (viac…)

Continue Reading

Reklama

Populárne články